Ogłoszenie o zamówieniu na: "Świadczenie
usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych w części
dotyczącej domków letniskowych, powstałych na
terenie 4 (czterech) Gmin w Województwie
Śląskim"

Otwarcie ofert będzie transmitowane online ze względu na trwającą pandemię.
Link do transmisji z otwarcia ofert (zostanie wygenerowany na 10 min przed terminem otwarcia):

https://youtu.be/YyWXd817-3c

W niniejszym postepowaniu kumunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej.

Postępowanie dostepne jest pod ardesem: https://platformazakupowa.pl./transakcja/373404

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020S 230-567688.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.10.2020 r..pdf

Informacja z otwarcia ofert z dn. 30.09.2020 r..pdf

Załącznik nr 2-formularz cenowy - poprawiony.docx

Pytania i odpowiedzi 2 - 23.09.2020.pdf

Pytania i odpowiedzi 1 - 16.09.2020.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS167-404533.pdf

SIWZ 24.08.2020.pdf

Załącznik nr 1-formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 3-JEDZ.zip

Załącznik nr 4-grupa kapitałowa.docx

Załącznik nr 5-wykaz usług.docx

Załącznik nr 6-wykaz narzędzi.docx

Załącznik nr 7-opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 8-wzór umowy generalnej.pdf

Załącznik nr 9-wzór umowy.pdf

Załącznik nr 10-instrukcja.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-08-28 10:03:20 | Data modyfikacji: 2020-09-30 11:56:10.[wersja do druku]
« powrót
.