Ogłoszenie o zamówieniu na: „Przebudowę
odcinka drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach nr
646 203 S”

Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego

Ogloszenie o wyborze oferty[Przebudowa Gawlika 2019].pdf

Informacja z otwarcia ofert [Przebudowa Gawlika 2019].pdf

Pytania i odpowiedzi [Przebudowa Gawlika 2019].pdf

Ogłoszenie nr 592408-N-2019 z dn. 03.09.2019 r..pdf

SIWZ + Załącznik 1-6, ul. Gawlika.pdf

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy [ul. Gawlika].pdf

Dokumentacje techniczne [ul. Gawlika].zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2019-09-03 10:29:02 | Data modyfikacji: 2019-09-03 10:30:25.[wersja do druku]
« powrót
.