Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie
usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, powstałych na terenie 4
(czterech) Gmin w Województwie Śląskim”

W niniejszym postepowaniu kumunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej.


Postępowanie dostepne jest pod ardesem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/237626


Wynik postepowania przetargowego z dn. 27.08.2019 r..pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.08.2019 r..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS126-308557.pdf

SIWZ z dn. 28.06.2019r..pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2 - formularz cenowy.docx

Załącznik nr 3 - JEDZ.zip

Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa.docx

Załącznik nr 5 - wykaz usług.docx

Załącznik nr 6 - wykaz narzędzi.docx

Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 8 - wzór umowy generalnej.pdf

Załącznik nr 9 - wzór umowy.pdf

Załącznik nr 10 - Instrukcja.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2019-07-03 09:52:42 | Data modyfikacji: 2019-07-03 10:06:38.[wersja do druku]
« powrót
.