Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego
w ramach projektu „e-Kalety” Projekt jest
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr
III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa
działania 3.1.: działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [e-kalety].pdf

Informacja z otwarcia ofert [eKalety 20122018].pdf

Zapytanie ofertowe [III e-Kalety].pdf

Formularz ofertowy [III eKalety wersja edytowalna].docx

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [III eKalety wersja edytowalna].docx

Oświadczenie Klauzula RODO [III eKalety wersja edytowalna].docx

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-12 15:28:20.[wersja do druku]
« powrót
.