Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru
inwestorskiego w ramach projektu pn.:
„Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez
montaż układów solarnych oraz ogniw
fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym
Zakątku Śląska"

Kalety, dnia 16.03.2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania


Dotyczy: Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska"


Znak sprawy: OPiPŚ.271.3.2017


Unieważnia się postępowanie, w następstwie złożonego przez Zamawiającego - Miasto Kalety zapytania ofertowego, którego przedmiot stanowić miała "Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu: Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych w mieście Kalety - Leśnym Zakątku Śląska". Miasto Kalety wystąpi z nowym zapytaniem ofertowym, którego przedmiot zostanie zmieniony poprzez rozszerzenie wymagań w zakresie nadzoru inwestorskiego ponad przewidziane dotychczas wymagania.
Zapytanie ofertowe w rozszerzonym zakresie opublikowane zostanie niebawem w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety.

Informacje o uniewaznieniu postepowania [nadzor inwestorski solary foto]OPiPS.271.3.2017.pdf

Informacja z otwarcia ofert [nadzor inwestorski solary foto2].pdf

Zapytanie ofertowe 2 [nadzor inwestorski solary foto].pdf

Zalacznik nr 1 formularz ofertowy 2 [nadzor inwestorski solary foto].pdf

Zalacznik nr 2 oswiadczenie wyk 2[nadzor inwestorski solary foto].pdf

Zalacznik nr 3 wykaz osob 2 [nadzor inwestorski solary foto].pdf

Zalacznik nr 4 wzor umowy 2 [nadzor inwestorski solary foto].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-02-09 15:33:05 | Data modyfikacji: 2017-03-16 13:54:13.[wersja do druku]
« powrót
.