Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości -
lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Kaletach
przy ul. 1 Maja 76, stanowiącego własność
gminy Kalety.

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza


I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 76, stanowiącego własność gminy Kalety.

Lokal mieszkalny nr 17 o powierzchni użytkowej 47,20 m2, położony jest w Kaletach przy
ul. 1 Maja 76, opisany w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00058110/4, usytuowany na IV piętrze budynku wielorodzinnego, na działce nr 2164/36 o powierzchni 0,0482 ha.

Lokal mieszkalny składa się z:

  • pokoju o powierzchni 16,20 m2
  • pokoju o powierzchni 14,50 m2
  • kuchni o powierzchni 6,40 m2
  • łazienki z WC o powierzchni 3,40 m2
  • przedpokoju o powierzchni 6,70 m2

Do lokalu przynależne jest pomieszczenie - piwnica o powierzchni użytkowej 4,70 m2.
Udział w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 282/10000.

Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 61.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się 2 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro).

Wadium w wysokości 5 000 zł. należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 26 stycznia 2017 r. i w dniu przetargu przedstawić dowód wpłacenia wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszt spisania umowy ponosi nabywca.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać oględzin lokalu, zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego lokalu oraz z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu i regulaminie.

Informacji związanych z przetargiem, w tym o oględzinach lokalu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Kalety, biuro nr 11 lub pod numerem telefonu 34 352 76 50.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE 0050.167.2016.pdf

REGULAMIN 0050.167.2016.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-19 16:34:41 | Data modyfikacji: 2016-12-23 13:04:40.[wersja do druku]
« powrót
.