UTWORZENIE ZIELONEJ PRZESTRZENI NA BULWARACH RZEKI MAŁA PANEW W KALETACH
2024-03-04 15:46:30
  „Utworzenie zielonej przestrzeni na bulwarach rzeki Mała Panew w Kaletach” w ramach Programu WFOŚiGW w Katowicach Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: „Zielona przestrzeń” Postępowanie p  ...więcej

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KALETACH
2024-02-23 17:13:28
"Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" – OLIMPIA 2023. Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adre  ...więcej

REMONT DROGI OSIEDLOWEJ PRZY UL. 1 MAJA POMIĘDZY BLOKIEM 94 A 84 W KALETACH
2024-02-13 15:10:37
  Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-47ff28e0-ca76-11ee-a84d-d63fc4d19e65   Dokumentacja przetargowa została u  ...więcej

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM USTNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU NA ZBYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. ŁOKIETKA W KALETACH
2024-01-09 17:10:17
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu  ...więcej

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM USTNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI NA CZAS NIEOKREŚLONY - NIERUCHOMOŚĆ PO BYŁYM BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KALETACH
2024-01-09 16:50:47
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji   ...więcej

POPRAWA JAKOŚCI DRÓG NA TERENIE MIASTA KALETY
2024-01-01 14:09:25
„Poprawa jakości dróg na terenie Miasta Kalety” Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zaku  ...więcej

PRZEBUDOWA CENTRUM MIASTA, UTWORZENIE NOWEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - II ETAP
2024-01-01 12:00:08
„Przebudowa centrum Miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej – II etap” Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy   ...więcej

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA KALETY
2023-12-28 07:25:16
  Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-263e4f9d-a548-11ee-948d-82b0c04ef850    ...więcej

Ogłoszenie o IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 229/11, położonej przy ul. Fabrycznej 3 w Kaletach.
2023-12-19 17:48:34
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, nr tel. 34 352-76-48, w godzinach pracy Urzędu.    ...więcej

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA KALETY
2023-12-04 12:41:25
  Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ad8ef23-9294-11ee-ba3b-4e891c384685    ...więcej

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I STACJI PODCIŚNIENIOWEJ W KALETACH MIOTKU, ZIELONEJ, MOKRUSIE, TRUSZCZYCY. ETAP II KALETY ZIELONA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI.
2023-11-27 16:55:39
 Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-240adacd-8d38-11ee-9fb5-3edbb70f45bd    ...więcej

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU TERENOWEGO Z NAPĘDEM 4X4
2023-11-01 12:39:47
   Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-260dc6ef-78a8-11ee-a60c-9ec5599dddc1  ...więcej

Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości
2023-10-31 09:53:28
  ...więcej

ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ DOMKÓW LETNISKOWYCH, POWSTAŁYCH NA TERENIE 4 (CZTERECH) GMIN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
2023-10-06 19:54:37
  Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63d9ffcb-620a-11ee-a60c-9ec5599dddc1    ...więcej

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2023-09-30 17:32:55
  Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/825249    ...więcej

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości
2023-09-12 14:00:00
     ...więcej

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ANIOŁA I JODŁOWA W KALETACH
2023-09-05 21:11:56
  Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-faa95d97-4c1d-11ee-a60c-9ec5599dddc1    ...więcej

REMONT DROGI GMINNEJ UL. WOLNOŚCI W KALETACH - III ETAP
2023-09-05 18:02:53
  Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2947ace4-4c03-11ee-9aa3-96d3b4440790    ...więcej

REMONT DROGI GMINNEJ UL. SOBIESKIEGO W KALETACH
2023-07-25 15:07:44
  Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f52907ba-2ae8-11ee-9aa3-96d3b4440790    ...więcej

PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO MAŁAPANEW KUCZÓW
2023-07-21 13:27:59
  Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-003c60a5-27b3-11ee-9aa3-96d3b4440790    ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 398
następne

.