bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Oświadczenia majątkowe > 2018 strona główna 
Oświadczenia Majątkowe za 2018 rok (kierownicy
jednostek organizacyjnych, pracownicy UM Kalety)

Joanna Biadacz za 2018.pdf

Renata Czudaj za 2018.pdf

Bożena Dziuk za 2018.pdf

Krzysztof Lisiecki za 2018.pdf

Marian Lisiecki za 2018.pdf

Dorota Mańczak za 2018.pdf

Ewa Mikołajewska - Haiska za 2018.pdf

Anna Pilarska za 2018.pdf

Joanna Ptak za 2018.pdf

Iwona Wreczycka za 2018.pdf

Ewa Lebek za 2018.pdf

Ewa Mikolajewska Haiska [korekta za 2018].pdf

Bozena Dziuk [korekta za 2018].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:32:30.[wersja do druku]

Zobacz:
 Radni .  Burmistrz, Z-ca burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, .  Kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miejskiego . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl