bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Oświadczenia majątkowe > 2014 strona główna 
Oświadczenia Majątkowe za 2014 roku (kierownicy
jednostek organizacyjnych, pracownicy UM Kalety)

Joanna Biadacz [2014].pdf

Renata Czudaj [2014].pdf

Bozena Dziuk [2014].pdf

Krzysztof Lisiecki [2014].pdf

Marian Lisiecki [2014].pdf

Dorota Manczak [2014].pdf

Ewa Miklajewska Haiska [2014].pdf

Anna Pilarska [2014].pdf

Marcin Walczak [2014].pdf

Iwona Wreczycka [2014].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-28 11:30:53.[wersja do druku]

Zobacz:
 Radni .  Burmistrz, Z-ca burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, .  Kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miejskiego . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl