Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2023 r. dotyczące wystąpienia do organów właściwych o wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: „Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29+000) – Kalina (km 66+800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej 131 i 144” – powiat tarnogórski i lubliniecki, województwo śląskie.
2023-09-21 09:57:12
     ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie krzewienia kultury
2023-09-12 13:04:23
     ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 1 września 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: „Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29+000) – Kalina (km 66+800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej 131 i 144” – powiat tarnogórski i lubliniecki, województwo śląskie.
2023-09-05 15:16:33
     ...więcej

Informacja o wyłożeniu do wglądu Spisu Członków Izby Rolniczej – Śląskiej Izby Rolniczej, uprawnionych do głosowania w Okręgu Wyborczym nr 116 w Kaletach.
2023-08-28 09:50:03
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że od dnia 25.08.2023 do dnia 31.08.2023 r. w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 11, jest wyłożony do wglądu Spis Członków Izby Rolniczej – Śląskiej Izby Rolniczej, uprawnionych do głosowania  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego dot. projektów uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kaletach
2023-08-23 15:02:54
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy do 3 lat pod urządzenia vendingowe
2023-08-01 15:01:50
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz   ...więcej

Konsultacje społeczne - zmiana rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2023-07-18 09:47:13
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w dniach od 18 do 28 lipca 2023 roku przeprowadzone zostaną konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany "Rocznego programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi oraz innymi   ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany.
2023-06-13 15:16:09
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywiesz  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2023
2023-06-12 10:12:41
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2023-06-05 16:37:54
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie
2023-05-29 14:45:22
  ...więcej

Wydłużenie terminu naboru do projektu polegającego na montażu pomp ciepła
2023-05-23 09:10:49
Miasto Kalety przedłuża termin naboru uczestnictwa w projekcie polegającym na montażu pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Kalety. Wypełnioną ankietę – deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskieg  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie określania zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach zlokalizowanych w Mieście Kalety
2023-05-19 09:56:09
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
2023-05-18 14:54:20
  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
2023-05-16 16:24:45
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywiesz  ...więcej

Obwieszczenie o wyborach do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej
2023-04-28 11:35:25
  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2023-04-27 12:00:53
  OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 1. Podstawa prawna: Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ust  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych w ramach programu priorytowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Kalety w latach 2023-2025
2023-04-05 14:46:56
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie zmiany uchwały Nr 352/XLI/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.
2023-04-05 14:25:04
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego dot. projektów uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaletach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2023-03-30 14:31:33
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 506
poprzednie     następne

.