INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KALETY O WYWIESZENIU
WYKAZU NIERCUHOMOŚCI OBEJMUJĄCEGO LOKAL
MIESZKALNY PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY JEGO NAJEMCY

Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 9 stycznia 2024 r. do dnia 30 stycznia 2024 r.


 

WYKAZ - LOKAL MIESZKALNY NR 19 - 1 MAJA 76.pdf

ZARZĄDZENIE 0050.5.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2024-01-09 17:23:40 | Data modyfikacji: 2024-01-09 17:24:27.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.