INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KALETY O WYWIESZENIU
WYKAZU NIERCUHOMOŚCI OBEJMUJĄCEGO LOKAL
MIESZKALNY PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY W TRYBIE
PRZETARGU

Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 4, położony przy ul. 1 Maja 72, w Kaletach, przeznaczony do sprzedaży w trybie publicznego przetargu nieograniczonego. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 9 stycznia 2024r. do dnia 30 stycznia 2024r.


 

WYKAZ - ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO 1 MAJA 72 M.4.pdf

ZARZĄDZENIE 0050.4.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2024-01-09 17:19:12 | Data modyfikacji: 2024-01-09 17:21:00.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.