Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów prawa
miejscowego dotyczących projektu uchwały Rady
Miejskiej w Kaletach w sprawie ustanowienia
pomnika przyrody

Protokol_konsultacje_8122023.pdf

Ogloszenie_o_konsultacjach_pomnik_przyrody_2023.pdf

Projekt_uchwaly_pomnik_przyrody_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2023-12-01 10:23:31.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.