Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu
wykazu nieruchomości położonych przy ul.
Łokietka w Kaletach, przeznaczonych do zbycia.

Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony następujący wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do zbycia, działki ewid. nr: 545/64, 546/64, 547/64 położone przy ul. Łokietka w Kaletach, stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 21 listopada 2023 r. do dnia 12 grudnia 2023 r.


WYKAZ 0050.154.2023.pdf

ZARZĄDZENIE 0050.154.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2023-11-21 14:33:46 | Data modyfikacji: 2023-11-21 14:52:40.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.