Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie
Programu współpracy Miasta Kalety z
Organizacjami Pozarządowymi w roku 2024

Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.


Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kalety.pl w terminie od 16 do 22 listopada 2023 r.


Konsultacje przeprowadzone zostaną w ww. terminie poprzez wyrażenie opinii wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kalety.plWarunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

Program_wspolpracy_organizacje_2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2023-11-16 11:01:34.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.