Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko
dyrektora ZSiP w Kaletach Miotku

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku przy ul. Orzeszkowej 10, 42-660 Kalety.


Oferty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku NIE OTWIERAĆ PRZED KONKURSEM", po ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalety oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kalety, w terminie do dnia 18 lipca 2013r. (do godz. 15.00) na adres: Miasto Kalety ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, tel. 34 3527 630.

 Pobierz ogłoszenie i zarządzenie o konkursie

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-26 12:51:49 | Data modyfikacji: 2013-07-01 10:29:34.[wersja do druku]
« powrót
.