Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 508 - 519/2010
2010-12-17 15:57:03
Zarządzenie Nr 508/148/2010 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 15.11.2010 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty stałej za przedszkole   Zarządzenie Nr 509/149/2010 Burmistrza Miasta Kalety 2 dnia 15.11.2010 r. w sprawie umorzen  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 481 - 507/2010
2010-11-26 13:29:23
ZARZĄDZENIE NR 482/122/2010 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 07 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2010 rok. ZARZĄDZENIE NR 483/123/2010 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 07 października 2010 r. w sprawie zmian planu wy  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 461 - 480/2010
2010-11-26 13:27:51
ZARZĄDZENIE NR 461/101/2010 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2010 rok. ZARZĄDZENIE NR 462/102/2010 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 31 sierpnia 2010 r. sprawie zmian planu dochodów i wy  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 440 - 460/2010
2010-11-26 13:26:42
ZARZĄDZENIE NR 440/80/2010 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2010 rok. ZARZĄDZENIE NR441/81/2010 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kale  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4