Regulamin udzielania zamówień publicznych o
wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 złotych

ZARZĄDZENIE 0050.19.2021.pdf

Regulamin 0050.19.2021.pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu 0050.19.2021.pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu 0050.19.2021.pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu 0050.19.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2021-02-22 16:54:10.
Data wprowadzenia: 2021-02-22 16:54:10
Opublikowane przez: Tomasz Galios