Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na „Realizacji instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. spółka komandytowa w Kaletach”
2021-01-15 09:34:09
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie w sprawie wydania w dniu 16 listopada 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury technicznej w zakresie produkcji energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na części działek nr ewidencyjny 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100, 3869/100 obręb Kalety, gmina Kalety, powiat tarnogórski, województwo śląskie”
2020-11-23 10:06:15
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 12 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów oraz budowa instalacji do sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie Cabwell Investment Sp. z o.o. Sp. k-a. w Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid. 284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22, 273/22”
2020-11-12 12:10:07
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. spółka komandytowa w Kaletach”
2020-10-19 14:04:52
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury technicznej w zakresie produkcji energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na części działek nr ewidencyjny 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100, 3869/100 obręb Kalety, gmina Kalety, powiat tarnogórski, województwo śląskie”
2020-10-19 14:01:23
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 16 października 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Bogaccy Sp. z o.o. w Kaletach, przy ul. Dworcowej 4 na działce o nr ewid. 2326/100”
2020-10-16 12:00:11
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów oraz budowa instalacji do sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie Cabwell Investment Sp. z o.o. Sp. k-a. w Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid. 284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22, 273/22”
2020-10-16 10:10:49
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 14 października 2020 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na „Budowie budynku usługowego” na działkach ewid. nr 306/57 i 308/57, położonych przy ul. Starowiejskiej 13, w miejscowości Miasteczko Śląskie.
2020-10-14 10:06:28
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 18 września 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji siarczanu cynku” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 173/22, 234/22, 236/22, 267/22 w miejscowości Kalety.
2020-09-30 11:44:19
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wystąpienia do organów właściwych o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury technicznej w zakresie produkcji energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na cześci działek nr ewidencyjny 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100, 3869/100 obręb Kalety, gmina Kalety, powiat tarnogórski, województwo śląskie”
2020-09-30 11:36:53
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Bogaccy Sp. z o.o. w Kaletach, przy ul. Dworcowej 4 na działce o nr ewid. 2326/100.”
2020-09-15 15:24:57
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku usługowego” na działkach ewid. nr 306/57 i 308/57, położonych przy ul. Starowiejskiej 13 w miejscowości Miasteczko Śląskie.
2020-09-15 15:23:11
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wystąpienia do organów właściwych o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. spółka komandytowa w Kaletach”
2020-08-20 14:02:40
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wystąpienia do organów właściwych o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów oraz budowa instalacji do sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie Cabwell Investment Sp. z o.o. Sp. k-a. w Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid. 284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22, 273/22 ”
2020-08-06 14:31:06
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na „Zbieraniu odpadów oraz budowa instalacji do sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie Cabwell Investment Sp. z o.o. Sp. k-a. w Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid. 284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22, 273/22 ”
2020-08-03 15:53:40
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu” w Kaletach
2020-07-24 12:11:55
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wystąpienia do organów właściwych o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku usługowego” na działkach ewid. nr 306/57 i 308/57, położonych przy ul. Starowiejskiej 13 w miejscowości Miasteczko Śląskie.
2020-07-24 12:08:29
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 23 lipca 2020 r. o wszczęcu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na „Budowie budynku usługowego” na działkach ewid. nr 306/57 i 308/57, położonych przy ul. Starowiejskiej 13 w miejscowości Miasteczko Śląskie.
2020-07-23 14:37:57
  ...więcej

Decyzja Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 16 lipca 2020 r. o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu” w Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach nr 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94, 436/97, 1975,97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97 i 437/97.
2020-07-22 09:38:41
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 13 lipca 2020 r. o prowadzonych czynnościach w sprawie planowanej inwestycji polegającej na „Budowie instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Bogaccy Sp. z o.o. w Kaletach, przy ul. Dworcowej 4 na działce o nr ewid. 2326/100.”
2020-07-13 11:08:15
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 21
następne