Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania w dniu 06.08.2021 postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu błędu pisarskiego w decyzji Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie M.6220.3.2021 z 20.07.2021 r. – zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie M.6220.11.2020 z 16.11.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w zakresie produkcji energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na części działek nr ewidencyjny 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100, 3869/100 obręb Kalety, gmina Kalety, powiat tarnogórski, województwo śląskie”
2021-08-10 11:13:46
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wydania w dniu 20.07.2021 decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach M.6220.11.2020 z 16.11.2020 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w zakresie produkcji energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na części działek nr ewidencyjny 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100, 3869/100 obręb Kalety, gmina Kalety, powiat tarnogórski, województwo śląskie”
2021-07-26 15:13:25
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji systemu wytwarzania ciepła polegającej na demontażu kotłów na paliwo stałe o mocy 235 kW, 550 kW i 420 kW i zabudowie kotła o mocy 980 kW w istniejącym budynku kotłowni dla zakładu „Euromebel Styl” w Miasteczku Śląskim przy ul. Cynkowej 47 na działkach o nr ew. gr. 2097/420, 1621/420, 1622/420 i 1572/416
2021-07-26 14:53:52
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 18 czerwca 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach M.6220.11.2020 z 16.11.2020 r. wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w zakresie produkcji energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na części działek nr ewidencyjny 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100, 3869/100 obręb Kalety, gmina Kalety, powiat tarnogórski, województwo śląskie”
2021-06-28 10:55:56
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach M.6220.11.2020 z 16.11.2020 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w zakresie produkcji energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na części działek nr ewidencyjny 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100, 3869/100 obręb Kalety, gmina Kalety, powiat tarnogórski, województwo śląskie”
2021-03-29 14:16:40
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu z tej oceny oraz zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji systemu wytwarzania ciepła polegającej na demontażu kotłów na paliwo stałe o mocy 235 kW, 550 kW i 420 kW i zabudowie kotła o mocy 980 kW w istniejącym budynku kotłowni dla zakładu „Euromebel Styl” w Miasteczku Śląskim przy ul. Cynkowej 47 na działkach o nr ew. gr. 2097/420, 1621/420, 1622/420 i 1572/416.
2021-03-24 12:25:02
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wystąpienia do organów właściwych o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji systemu wytwarzania ciepła polegającej na demontażu kotłów na paliwo stałe o mocy 235 kW, 550 kW i 420 kW i zabudowie kotła o mocy 980 kW w istniejącym budynku kotłowni dla zakładu „Euromebel Styl” w Miasteczku Śląskim przy ul. Cynkowej 47 na działkach o nr ew. gr. 2097/420, 1621/420, 1622/420 i 1572/416.
2021-02-17 14:42:03
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 16 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na Modernizacji systemu wytwarzania ciepła polegającej na demontażu kotłów na paliwo stałe o mocy 235 kW, 550 kW i 420 kW i zabudowie kotła o mocy 980 kW w istniejącym budynku kotłowni dla zakładu „Euromebel Styl” w Miasteczku Śląskim przy ul. Cynkowej 47 na działkach o nr ew. gr. 2097/420, 1621/420, 1622/420 i 1572/416
2021-02-16 15:09:39
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie w sprawie wydania w dniu 29.01.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. spółka komandytowa w Kaletach”
2021-02-08 09:05:09
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na „Realizacji instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. spółka komandytowa w Kaletach”
2021-01-15 09:34:09
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie w sprawie wydania w dniu 16 listopada 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury technicznej w zakresie produkcji energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na części działek nr ewidencyjny 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100, 3869/100 obręb Kalety, gmina Kalety, powiat tarnogórski, województwo śląskie”
2020-11-23 10:06:15
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 12 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów oraz budowa instalacji do sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie Cabwell Investment Sp. z o.o. Sp. k-a. w Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid. 284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22, 273/22”
2020-11-12 12:10:07
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. spółka komandytowa w Kaletach”
2020-10-19 14:04:52
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury technicznej w zakresie produkcji energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na części działek nr ewidencyjny 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100, 3869/100 obręb Kalety, gmina Kalety, powiat tarnogórski, województwo śląskie”
2020-10-19 14:01:23
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 16 października 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Bogaccy Sp. z o.o. w Kaletach, przy ul. Dworcowej 4 na działce o nr ewid. 2326/100”
2020-10-16 12:00:11
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów oraz budowa instalacji do sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie Cabwell Investment Sp. z o.o. Sp. k-a. w Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid. 284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22, 273/22”
2020-10-16 10:10:49
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 14 października 2020 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na „Budowie budynku usługowego” na działkach ewid. nr 306/57 i 308/57, położonych przy ul. Starowiejskiej 13, w miejscowości Miasteczko Śląskie.
2020-10-14 10:06:28
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 18 września 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji siarczanu cynku” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 173/22, 234/22, 236/22, 267/22 w miejscowości Kalety.
2020-09-30 11:44:19
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wystąpienia do organów właściwych o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury technicznej w zakresie produkcji energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na cześci działek nr ewidencyjny 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100, 3869/100 obręb Kalety, gmina Kalety, powiat tarnogórski, województwo śląskie”
2020-09-30 11:36:53
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Bogaccy Sp. z o.o. w Kaletach, przy ul. Dworcowej 4 na działce o nr ewid. 2326/100.”
2020-09-15 15:24:57
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 30
następne