Uchwala Nr 88/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 88 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:53:31.
Uchwala Nr 87/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 87 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:52:57.
Uchwala Nr 86/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie zniesienia
formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik
przyrody

uchwala 86 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:50:06.
Uchwala Nr 85/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji informacji o kandydatach na ławników

uchwala 85 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:49:07.
Uchwala Nr 84/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

uchwala 84 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:43:56.
Uchwala Nr 83/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 83 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:43:26.
Uchwala Nr 82/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego
Publicznego Gimnazjum w Kaletach Miotku w Zespole
Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku

uchwala 82 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:43:02.
Uchwala Nr 81/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego
Publicznego Gimnazjum im ks. Pawła Rogowskiego w
Kaletach w Zespole Szkół w Kaletach

uchwala 81 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:42:37.
Uchwala Nr 80/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego w Kaletach w Zespole Szkół
Publicznych w Kaletach w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcącego w Kaletach w Zespole Szkół
Publicznych w Kaletach

uchwala 80 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:42:13.
Uchwala Nr 79/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego Technikum w
Kaletach w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach
w pięcioletnie Technikum w Kaletach w Zespole
Szkół Publicznych w Kaletach

uchwala 79 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:41:47.
Uchwala Nr 78/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie likwidacji Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek
Oświatowych w Kaletach i utworzenia Centrum
Usług Wspólnych w Kaletach i nadania mu statutu

uchwala 78 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:37:27.
Uchwala Nr 77/X/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 września 2019 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu określającego
niektóre zasady wynagradzania za pracę
nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych na terenie gminy Kalety, dodatków
do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych

uchwala 77 X 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-04 11:36:58.
Uchwala Nr 76/IX/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie powołania
Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników

uchwala 76 IX 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:34:48 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:35:00.
Uchwala Nr 75/IX/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 75 IX 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:33:34.
Uchwala Nr 74/IX/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 74 IX 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:32:12.
Uchwała Nr 73/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia
rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez
Gminę Kalety w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

uchwala 73 VIII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:29:05.
Uchwała Nr 72/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 72 VIII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:28:30.
Uchwała Nr 71/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
Skarbnika Miasta Kalety

uchwala 71 VIII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:24:11.
Uchwała Nr 70/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania
Skarbnika Miasta Kalety

uchwala 70 VIII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:23:31.
Uchwała Nr 69/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 69 VIII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:22:51.
Uchwała Nr 68/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 68 VIII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:22:14.
Uchwała Nr 67/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

uchwala 67 VIII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:20:13.
Uchwała Nr 66/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety
za 2018 rok

uchwala 66 VIII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:17:29.
Uchwała Nr 65/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Kalety wotum zaufania

uchwala 65 VIII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:09:49.
Uchwala Nr 64/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości

uchwala 64 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:03:50.
Uchwala Nr 63/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie dopłaty do
taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na
terenie Miasta Kalety

uchwala 63 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:02:07.
Uchwala Nr 62/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 62 VII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:01:10.
Uchwala Nr 61/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 61 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:00:17.
Uchwala Nr 60/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie przekazania
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem na współfinansowania zakupu
samochodu policyjnego

uchwala 60 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:59:45.
Uchwala Nr 59/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminę Kalety publicznych
przedszkoli

uchwala 59 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:59:19.
Uchwala Nr 58/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kalety oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
od dnia 1 września 2019 roku

uchwala 58 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:58:20.
Uchwala Nr 57/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie utworzenia
Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku
oraz nadania mu statutu

uchwala 57 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:54:32 | Data modyfikacji: 2019-06-05 11:57:18.
Uchwala Nr 56/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmiany Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety

uchwala 56 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:53:57 | Data modyfikacji: 2019-06-05 11:55:44.
Uchwala Nr 55/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości

uchwala 55 VII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:51:57 | Data modyfikacji: 2019-06-13 14:47:07.
Uchwala Nr 54/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody
na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na
terenie miasta Kalety w 2019 roku

uchwala 54 VII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:51:20.
Uchwala Nr 53/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia
regulaminów korzystania z obiektów sportowych na
terenie Miasta Kalety

uchwala 53 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:49:48.
Uchwala Nr 52/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie podjęcia przez
Rząd RP skutecznych działań wpływających na
poprawę jakości powietrza w Polsce

uchwala 52 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:47:26.
Uchwala Nr 51/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia
odcinka drogi powiatowej do kategorii dróg
gminnych

uchwala 51 VII 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:46:44.
Uchwala Nr 50/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę nr
18/11/ 2018 z 20 grudnia 2018 roku

uchwala 50 VII 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:46:14.
Uchwala Nr 49/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi

uchwala 49 VII 2019 .pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:42:15.
Uchwala Nr 48/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu
Miasta Kalety, instrumentem płatniczym

uchwala 48 VI 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:58:19.
Uchwala Nr 47/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 47 VI 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:57:40.
Uchwala Nr 46/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 46 VI 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:56:58.
Uchwala Nr 45/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości

uchwala 45 VI 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:56:27.
Uchwala Nr 44/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 44 VI 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:56:07.
Uchwala Nr 43/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia
Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach oraz
nadania mu statutu

uchwala 43 VI 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:55:33.
Uchwala Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie uchylenia
uchwały

uchwala 42 VI 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:55:01.
Uchwala Nr 41/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie uchylenia
uchwały

uchwala 41 VI 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:54:35.
Uchwala Nr 40/V/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 40 V 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:49:12.
Uchwala Nr 39/V/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 39 V 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:48:41.
Uchwala Nr 38/V/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwala 38 V 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:48:12.
Uchwala Nr 37/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Tarnowskie Góry a Gminą Kalety w sprawie
powierzenia Gminie Tarnowskie Góry realizacji
zadania z zakresu pomocy społecznej

uchwala 37 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:44:24.
Uchwala Nr 36/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
obszarze Gminy Kalety

uchwala 36 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:43:54.
Uchwala Nr 35/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół w Kaletach

uchwala 35 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:43:25.
Uchwala Nr 34/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru
likwidacji Technikum w Kaletach wchodzącego w
skład Zespołu Szkół w Kaletach

 


UCHYLONA Uchwałą Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 kwietnia 2019 roku

uchwala 34 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:43:03 | Data modyfikacji: 2019-04-18 15:04:16.
Uchwala Nr 33/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach
wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kaletach

 


UCHYLONA Uchwałą Nr 41/VI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 kwietnia 2019 roku

uchwala 33 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:42:37 | Data modyfikacji: 2019-04-18 15:04:01.
Uchwala Nr 32/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr
26/111/2019 Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 32 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:41:57.
Uchwala Nr 31/IV/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Kalety"

uchwala 31 IV 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:41:18.
Uchwala Nr 30/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu określającego
niektóre zasady wynagradzania za pracę
nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych na terenie gminy Kalety, dodatków
do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych

uchwala 30 III 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:59:04.
Uchwala Nr 29/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

uchwala 29 III 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:58:32.
Uchwala Nr 28/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na
lata 2019-2023

uchwala 28 III 2019.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:57:34.
Uchwala Nr 27/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 27 III 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:57:00.
Uchwala Nr 26/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 26 III 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:56:27.
Uchwala Nr 25/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

uchwala 25 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:21:40.
Uchwala Nr 24/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 24 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:20:31.
Uchwala Nr 23/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019"

uchwala 23 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:17:56.
Uchwala Nr 22/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę
Nr 189/XXV/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach

uchwala 22 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:16:25.
Uchwala Nr 21/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy
Kalety

uchwala 21 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:15:46.
Uchwala Nr 20/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schroniskach udzielających schronienia
osobom bezdomnym

uchwala 20 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:11:17.
Uchwala Nr 19/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu w 2019
r.

uchwala 19 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:10:39.
Uchwala Nr 18/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019

uchwala 18 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:10:06.
Uchwala Nr 17/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 17 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:09:28.
Uchwala Nr 16/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok

uchwala 16 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:55:28.
Uchwala Nr 15/II/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -
2029

uchwala 15 II 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:40:28.
Uchwala Nr 14/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwala 14 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:24:35.
Uchwala Nr 13/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku uchylająca uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu w 2019 r.

uchwala 13 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:23:30.
Uchwala Nr 12/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -
2029

uchwala 12 I 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:23:01.
Uchwala Nr 11/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 11 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:21:50.
Uchwala Nr 10/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety

uchwala 10 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:20:01.
Uchwala Nr 9/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety

uchwala 9 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:18:31.
Uchwala Nr 8/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Budżetu i Finansów

uchwala 8 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:17:25.
Uchwala Nr 7/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy,
Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony
Środowiska

uchwala 7 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:16:48.
Uchwala Nr 6/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw
Socjalnych

uchwala 6 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:16:21.
Uchwala Nr 5/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Kaletach

uchwala 5 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:15:58.
Uchwala Nr 4/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej

uchwala 4 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:15:30.
Uchwala Nr 3/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie składu
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w
Kaletach w sprawie składu osobowego stałych
komisji Rady Miejskiej w Kaletach

uchwala 3 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:15:00.
Uchwala Nr 2/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach

uchwala 2 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:12:31.
Uchwala Nr 1/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach

uchwala 1 I 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:12:03.
Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:12:03
Opublikowane przez: Marek Parys