Informacja o siedzibie składzie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
2018-09-19 08:53:47
  ...więcej

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KALETACH z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kaletach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018-09-18 15:10:10
  ...więcej

UCHWAŁA Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kaletach.
2018-09-18 15:07:55
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 11 września 2018 r. o granicach obwodów głosowania
2018-09-17 11:51:43
  ...więcej

Informacja o siedzibie składzie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
2018-09-12 15:45:01
  ...więcej

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
2018-09-11 12:32:41
  ...więcej

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-06 14:35:28
  ...więcej

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
2018-09-06 09:48:41
  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-06 09:30:56
  ...więcej

Uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018-09-04 11:25:57
  ...więcej

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów mias
2018-09-04 11:04:14
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.134.2018 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
2018-08-30 14:31:12
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 23 sieprnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach.
2018-08-24 09:21:34
  ...więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-24 09:06:19
  ...więcej

Kodeks Wyborczy - wyciąg
2018-08-22 10:13:45
  ...więcej

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-22 10:11:27
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie informacji o okręgach wyborczych
2018-08-21 11:04:54
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego o okręgach wyborczych ich granicach i numerach oraz o liczbie radnych w okręgach wyborczych dla wyborów do Rady Powiatu Tarnogórskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej
2018-08-21 10:45:44
zobacz więcej  ...więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018-08-21 10:41:43
  ...więcej

Wybory samorządowe 2018 - serwis PKW
2018-08-21 10:30:35
zobacz więcej  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 23
następne