Klauzula informacyjna dla uczestników obrad sesji Rady Miejskiej Kalety
2019-11-19 11:35:47
Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Miejskiej Kalety są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póź  ...więcej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego miasta
2019-11-19 11:13:07
  1. Informujemy, że na terenie Miasta Kalety prowadzony jest MONITORING WIZYJNY. 2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Miasta Kalety z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalet  ...więcej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
2018-08-20 16:20:54
  ...więcej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
2018-08-20 16:19:01
  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4