> Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w
Kaletach na 2017 r.
 
Plan Zamowien Publicznych[2017].pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2017-01-30 08:27:14 | Data modyfikacji: 2017-03-29 12:21:04.
Plan zamówień publicznych na 2018 r.

Plan zamówień publicznych na 2018 r. - zmiana z 25.05.2018 r..pdf

Plan zamówień publicznych na 2018 r. - zmiana z 08.03.2018 r..pdf

 
Plan zamówień publicznych na 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-01-17 12:29:37 | Data modyfikacji: 2017-03-29 12:21:04.
Data wprowadzenia: 2018-01-17 12:29:37
Opublikowane przez: Tomasz Galios
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl