Zarządzenie w sprawie zmian skąłdu Obwodowej
komisji ds. Referendum nr 5 w Kaletach do
przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego
Zarządzonego na dzień 6.09.2015 r.
 Zmiana skladu komisji ds referendum.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-03 13:48:13.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Kalety w sprawie
powołania w Mieście Kalety obwodowych komisji do
spraw referendum celem przeprowadzenia referendum
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6
września 2015 r.
 zarzadzenie 0050.130.2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-08-13 11:37:21.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety w sprawie
podziału Miasta kalety a stałe obwody
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji ds referendum
 Obwieszczenia o granicach obwodow glosowania referendum 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-07-17 10:33:48.
Informacja o zgłoszeniu kandydatów do składów
obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na
dzień 6 września 2015 r.

INFORMACJA

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., przyjmowane będą od pełnomocników podmiotów uprawnionych lub od osób upoważnionych przez pełnomocników podmiotów uprawnionych do dnia
7 sierpnia 2015 roku do godz. 15 30 w siedzibie  Urzędu Miasta w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2,  pok. Nr 17 lub 22, tel. 34 352 76 45.

 Wzor zgłoszenia kandydatow na czlonkow obwodowych komisji do spraw referendum.doc

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-07-17 10:27:26.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
w referendum
 4694_Zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa__Referendum.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:50:50.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w referendum
 4693_Wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa__Referendum.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:50:15.
Informacja dotycząca formy składania wniosków
dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu
osób uprawnionych do udziału w referendum) w
wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru
głosowania korespondencyjnego, głosowania przez
pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie
do głosowania.

zobacz więcej

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:47:04.
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych
osób uprawnionych do udziału w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015

zobacz więcej

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:46:08.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
obwodach głosowania utworzonych w kraju, w
referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień
6 września 2015 r.

zobacz więcej

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:45:30.
Postanowienie o zarządzeniu referendum

pobierz

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:43:58.
REFERENDUM STRONA PKW

zobacz więcej

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:43:13 | Data modyfikacji: 2015-07-22 14:14:24.

Zobacz:
 Rok 2015 . 
Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:43:13
Data modyfikacji: 2015-07-22 14:14:24
Opublikowane przez: Marek Parys