Zarządzenie w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Kaletach do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015-05-22 14:14:00
  ...więcej

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
2015-05-12 14:28:24
zobacz więcej  ...więcej

Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej - [video]
2015-04-27 08:33:17
zobacz więcej  ...więcej

Uwaga WAŻNE ! Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015-04-27 08:31:44
zobacz więcej  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego
2015-04-21 13:12:42
zobacz więcej  ...więcej

Zarządzenie w sprawie powołania 5 obwodowych komisji wyborczych w Kaletach do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-04-20 15:23:20
  ...więcej

Informacja o przyjmowaniu zgłoszenie do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Miasta Kalety w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-04-14 12:50:28
W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji Wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, mających zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. T  ...więcej

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których mają siedzibę komisje właściwe dla celów głosowania korespondencyjnego, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-04-09 13:27:53
  ...więcej

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Kalety miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydeta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015
2015-04-02 09:59:12
  ...więcej

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
2015-03-31 13:23:07
http://prezydent2015.pkw.gov.pl/  ...więcej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych
2015-03-31 13:22:07
Zobacz wyjaśnienia PKW    ...więcej

Informacja z 4 lutego 2015 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-03-02 11:08:41
Zobacz więcej  ...więcej

Informacja z 4 lutego 2015 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-03-02 11:04:32
  Informacjao warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.   Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prez  ...więcej

Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP
2015-02-06 12:08:19
  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14