> Kadencja 2014 - 2018
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 59 2018 do 0050 89 2018
2018-06-19 11:55:12
POBIERZ >> Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 59 2018 do 0050 89 2018.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2018 BURMISTRZA MIASTA KALETY 3 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta K  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 41 2018 do 0050 58 2018
2018-04-25 14:26:06
POBIERZ >> Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 41 2018 do 0050 58 2018.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2018 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 00  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 2 2018 do 0050 40 2018
2018-04-20 13:40:13
POBIERZ >> Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 2 2018 do 0050 40 2018.zip Zarządzenie Nr 0050.02.2018 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomościZARZĄDZENIE NR  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 120 2017 do 0050 161 2017
2018-02-05 14:41:26
POBIERZ >> Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 120 2017 do 0050 161 2017   Zarządzenie Nr 0080.120.2017 Burmistrza Miasta w Kaletach z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych i   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 92 2017 do 0050 119 2017
2017-12-01 13:48:28
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 92 2017 do 0050 119 2017.zip   Zarządzenie Nr 0050.92.2017 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaletac  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 80 2017 do 0050 91 2017
2017-08-21 14:02:57
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 80 2017 do 0050 91 2017.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2017 z dnia 20 lipca 2017 roku BURMISTRZA MIASTA KALETY w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 58 2017 do 0050 79 2017
2017-07-17 16:00:00
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 58 2017 do 0050 79 2017.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2017 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2017 rok. ZARZĄDZENIE   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 46 2017 do 0050 56 2017
2017-05-26 13:05:20
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 46 2017 do 0050 56 2017   ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku BURMISTRZA MIASTA KALETY w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 22 2017 do 0050 45 2017
2017-04-18 13:45:11
POBIERZ  Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 22 2017 do 0050 45 2017.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2017 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety n  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 10 2017 do 0050 21 2017
2017-03-02 14:12:55
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 10 2017 do 0050 21 2017.zip   Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 12.01.2017 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami be  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 1 2017 do 0050 9 2017
2017-02-03 13:16:22
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 1 2017 do 0050 9 2017.zip Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Burmistrza Miasta w Kaletach z dnia 02.01.2017 r. w sprawie: wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach do wykonywania   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 162 2016 do 0050 174 2016
2017-01-11 11:18:21
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 162 2016 do 0050 174 2016.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2016 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 151 2016 do 0050 161 2016
2016-12-09 13:23:47
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 151 2016 do 0050 161 2016.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2016 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 138 2016 do 0050 150 2016
2016-11-25 13:12:14
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 138 2016 do 0050 150 2016.zip   Zarządzenie Nr 0050.138.2016 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 26 października 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 122 2016 do 0050 137 2016
2016-11-04 13:23:59
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 122 2016 do 0050 135 2016.zip Zarządzenie Nr 0050.122.2016 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kale  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 114 2016 do 0050 121 2016
2016-10-17 15:26:09
 Pobierz Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 114 2016 do 0050 121 2016   ZARZĄDZENIE Nr 0050.114.2016 Burmistrza Miasta Kalety - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 15 września 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia przeglądu  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 94 2016 do 0050 113 2016
2016-09-16 12:20:33
POBIERZ - Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 94 2016 do 0050 113 2016.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2016 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 201  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 80 2016 do 0050 93 2016
2016-07-29 13:39:14
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 80 2016 do 0050 93 2016.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2016 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2016  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 60 2016 do 0050 79 2016
2016-07-04 14:49:54
Zarządzenie Nr 0050.60.2016 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własn  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 47 2016 do 0050 59 2016
2016-05-20 13:09:42
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 47 2016 do 0050 57 2016.zip ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku BURMISTRZA MIASTA KALETY w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 39 2016 do 0050 46 2016
2016-04-15 09:42:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2016 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2016 rok.ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2016 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zm  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 26 2016 do 0050 38 2016
2016-03-18 12:16:05
Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 26 2016 do 0050 38 2016.zip ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2016 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2016 rok.ZARZĄDZENIE  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 15 2016 do 0050 25 2016
2016-02-19 15:04:28
Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 15 2016 do 0050 24 2016.zip ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2016 BURMISTRZA MIASTA KALETY Z DNIA 01.02.2016 R. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego - wybrania   ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 1 2016 do 0050 14 2016
2016-01-07 13:21:27
Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 1 2016 do 0050 14 2016.zip Zarzadzenie nr 0050 1 2016.pdf   ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2016 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 181 2015 do 0050 214 2015
2016-01-07 13:15:47
Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 181 2015 do 0050 214 2015.zip ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2015 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2015 rok.ZARZĄD  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 149 2015 do 0050 180 2015
2015-11-13 14:15:47
Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 149 2015 do 0050 180 2015.zip ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2015 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2015 rokZARZĄD  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 105 2015 do 0050 147 2015
2015-08-13 11:43:51
Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 105 2015 do 0050 147 2015.zip ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2015 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w U  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 92 2015 do 0050 99 2015
2015-07-10 14:50:53
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 92 2015 do 0050 99 2015.zip ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku BURMISTRZA MIASTA KALETY w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postę  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 71 2015 do 0050 91 2015
2015-06-22 11:30:05
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 71 2015 do 0050 91 2015 ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2015 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdań finansowych za 2014 rok Zarzą  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 57 2015 do 0050 70 2015
2015-06-12 14:42:16
Zarządzenie Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2015 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia pr  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 28 2015 do 0050 56 2015
2015-04-09 13:06:43
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 28 2015 do 0050 56 2015 ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2015 BURMISTRZA MIASTA KALETY Z DNIA 04.03.2015 R. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego - wybra  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 01 2015 do 0050 27 2015
2015-03-06 15:12:00
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 01 2015 do 0050 27 2015 Zarządzenie Nr 0050.1.2015 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 214 2014 do 0050 221 2014
2015-01-02 15:26:28
POBIERZ - Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 214 2014 do 0050 221 2014 ZARZĄDZENIE NR 0000.214.2014 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2014 rok.ZARZĄDZENIE NR 008  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 205 2014 do 0050 213 2014
2014-12-18 10:46:12
Pobierz - Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 205 2014 do 0050 213 2014.zip ZARZĄDZENIE NR 0050.205.2014 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.206.  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 34
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl