> 2010
Uchwała Nr 7/2012 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Kaletach zarządzonych na dzień 26 lutego 2012
2012-02-16 12:26:09
  ...więcej

uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Kaletach w wyborach uzupełniających do rady Miejskiej w Kaletach w okręgu Nr 4 zarządzonych na dzień 26 lutego 2012 r.
2012-02-06 12:20:58
  ...więcej

K O M U N I K A T w sprawie głosowania przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach w okręgu Nr 4 zarządzonych na dzień 26 lutego 2012 r.
2012-02-06 11:36:40
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kaletach wyznaczone na 26 lutego 2012 r.   Okręg Wyborczy nr 4.     K O M U N I K A T     Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie numeru i granic obwodu głosowania oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
2012-02-06 11:33:57
OBWIESZCZENIE   Burmistrza Miasta Kalety   z dnia 24 stycznia 2012 r.     Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  ...więcej

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KALETACH z dnia 2 lutego 2012 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kaletach zarządzonych na dzień 26 lutego 2012 r.
2012-02-02 15:28:53
   ...więcej

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KALETACH O MIEJSCU, CZASIE LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYC DO RADY MIEJSKIEJ W KALETACH W OKRĘGU NR 4 ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 LUTEGO 2012 R.
2012-01-31 12:02:16
pobierz  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie odwołania i powołania członka Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
2012-01-27 15:44:11
pobierz  ...więcej

Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
2012-01-27 15:42:55
pobierz  ...więcej

Uchwała Nr 2/2012 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
2012-01-18 14:38:00
pobierz  ...więcej

Uchwała Nr 1/2012 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
2012-01-18 14:37:03
pobierz  ...więcej

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach z dnia 17.01.2012 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach w okręgu Nr 4 zarządzonych na dzień 26 lutego 2012 r.
2012-01-18 14:27:31
POBIERZ OBWIESZCZENIE  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 4 stycznia 2012 r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach, zarządzonych na dzień 26 lutego 2012 roku.
2012-01-05 13:28:32
OBWIESZCZENIE   Burmistrza Miasta Kalety z dnia 4 stycznia 2012 r.              Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 2 stycznia 2012 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach, zarządzonych na dzień 26 lutego 2012 r.
2012-01-05 13:24:47
OBWIESZCZENIE   Burmistrza Miasta Kalety z dnia 2 stycznia 2012 r.   o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach, zarządzonych n  ...więcej

Komunikat komisarza wyborczego w Katowicach w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach w okręgu wyborczym nr 4 zarządzonych na 26 lutego 2012
2011-12-27 14:50:41
  ...więcej

Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach w okręgu wyborczym nr 4
2011-12-22 09:56:48
  ...więcej

OBWIESZCZENIE NR DKT-763-2/10 KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa śląskiego
2010-12-06 10:29:16
  ...więcej

Wyniki wyborów samorządowych 2010 II tura burmistrz
2010-12-06 10:28:08
  ...więcej

Wybory samorządowe 2010
2010-10-20 16:00:46
Wybory samorządowe 2010  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 18
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl