Uchwała Nr 7/2012 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kaletach w sprawie zarządzenia druku kart do
głosowania w wyborach uzupełniajacych do Rady
Miejskiej w Kaletach zarządzonych na dzień 26
lutego 2012
 Uchwala 7 2012 MKW w Kaletach.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:26:09 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:40:21.
uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kaletach z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie
powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Kaletach
w wyborach uzupełniających do rady Miejskiej w
Kaletach w okręgu Nr 4 zarządzonych na dzień 26
lutego 2012 r.
 pobierz

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-02-06 12:20:58 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:40:06.
K O M U N I K A T w sprawie głosowania przez
pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady
Miejskiej w Kaletach w okręgu Nr 4 zarządzonych
na dzień 26 lutego 2012 r.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kaletach wyznaczone na 26 lutego 2012 r.


 


Okręg Wyborczy nr 4.


 


 


K O M U N I K A T


 


 


Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:


1)     całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;


2)     niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13      ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;


3)     całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;


4)     orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;


5)     orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;


a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,


oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą w terminie do dnia 16 lutego 2012 r. złożyć do Burmistrza Miasta wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.


 


Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury nr 2, pokój nr 11 lub pod nr telefonów: 34/3527 630, 34/3527645.


  


                                                                              


                                                                         Burmistrz Miasta Kalety


(-) Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-02-06 11:36:40 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:39:46.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 24
stycznia 2012 r. w sprawie numeru i granic obwodu
głosowania oraz siedziby Obwodowej Komisji
Wyborczej

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Kalety

 

z dnia 24 stycznia 2012 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.)  w związku z wyborami uzupełniającymi do rady Miejskiej w Kaletach w okregu wyborczym nr 4, zarządzonymi na dzień   26 lutego 2012 r., podaje się do publicznej wiadomości informację o numerze  i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej:

 

 

Numer obwodu

 

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

4

Czesława Miłosza, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, ks. Popiełuszki, Kuźnicka, Kwiatowa, Łowiecka, Posterunek Kolejowy, Rozdzieńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej Curie, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła, 3 Maja,

 

Klub w Kaletach –Drutarni

ul. Koszęcińska nr 33

 

LOKAL DOSTOSOWANY

DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Głosowanie odbędzie się w dniu 26 lutego 2012 roku

w godzinach od 800 do 2200.

 

 

                                                                      Burmistrz Miasta Kalety

                                                                        (-) Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-02-06 11:33:57 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:39:33.
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
KALETACH z dnia 2 lutego 2012 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Miejskiej w Kaletach
zarządzonych na dzień 26 lutego 2012 r.

 

 Obwieszczenie numery list wybory uzupełniające1.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-02-02 15:28:53 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:39:15.
KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KALETACH O
MIEJSCU, CZASIE LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST
KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYC
DO RADY MIEJSKIEJ W KALETACH W OKRĘGU NR 4
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 LUTEGO 2012 R.

pobierz

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-31 12:02:16 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:38:54.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach w
sprawie odwołania i powołania członka Miejskiej
Komisji Wyborczej w Kaletach

pobierz

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-27 15:44:11 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:38:37.
Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kaletach z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie
powołania pełnomocnika do spraw obsługi
informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kaletach

pobierz

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-27 15:42:55 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:38:18.
Uchwała Nr 2/2012 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kaletach z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej w Kaletach

pobierz

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:38:00 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:38:00.
Uchwała Nr 1/2012 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kaletach z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej w Kaletach

pobierz

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:37:03 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:37:36.
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kaletach z dnia 17.01.2012 r. o składzie,
siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej
Komisji Wyborczej w Kaletach w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach w
okręgu Nr 4 zarządzonych na dzień 26 lutego
2012 r.

POBIERZ OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:27:31 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:37:18.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 4
stycznia 2012 r. o okręgu wyborczym, jego
granicach, numerze, liczbie radnych wybieranych w
okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie
Miejskiej Komisji Wyborczej, w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach,
zarządzonych na dzień 26 lutego 2012 roku.

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Kalety

z dnia 4 stycznia 2012 r.

 

 

         Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 427/11 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach w okręgu wyborczym nr 4,

 

podaje się do publicznej wiadomości informację

 

o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach, zarządzonych na dzień 26 lutego 2012 roku.

 

 

 

Numer okręgu

 

Granice okręgu

 

Liczba wybieranych radnych

 

4

Czesława Miłosza, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, ks. Popiełuszki, Kuźnicka, Kwiatowa, Łowiecka, Posterunek Kolejowy, Rozdzieńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej Curie, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła, 3 Maja,

 

 1

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury nr 2,

biuro nr 14, tel. 34 3527 649 lub 34 3527 630.

 

 

                                                               Burmistrz Miasta Kalety

                                                                  (-) Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-05 13:28:32 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:36:51.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 2
stycznia 2012 r. o miejscach przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady
Miejskiej w Kaletach, zarządzonych na dzień 26
lutego 2012 r.

OBWIESZCZENIE


 


Burmistrza Miasta Kalety


z dnia 2 stycznia 2012 r.


 


o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach uzupełniających do


Rady Miejskiej w Kaletach, zarządzonych na dzień 26 lutego 2012 r.


 


         Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.)


 


podaje się do publicznej wiadomości i wyznacza się


 


 


wszystkie tablice i słupy ogłoszeniowe na terenie miasta Kalety


 


jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach, zarządzonych na dzień 26 lutego 2012 roku. 


 


 


                                                                             Burmistrz Miasta Kalety


                                                                               (-) Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-05 13:24:47 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:36:36.
Komunikat komisarza wyborczego w Katowicach w
sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień
o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach w
okręgu wyborczym nr 4 zarządzonych na 26 lutego
2012
 Komunikat zglaszanie komitetow.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-27 14:50:41 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:36:18.
Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 19
grudnia 2011 w sprawie przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach w
okręgu wyborczym nr 4
 Zarzadzenie Wojewody.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:56:48 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:35:56.
OBWIESZCZENIE NR DKT-763-2/10 KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH o wynikach wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast na obszarze
województwa śląskiego
 Obwieszczenie-II-tura.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:29:16 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:35:42.
Wyniki wyborów samorządowych 2010 II tura
burmistrz
 wybory.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:28:08 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:35:21.
Wybory samorządowe 2010

Wybory samorządowe 2010

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-10-20 16:00:46 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:34:29.

Zobacz:
 2014 .  2010 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2010-10-20 16:00:46
Data modyfikacji: 2014-08-27 08:34:29
Opublikowane przez: Marek Parys