Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowych
komisji wyborczych dla celów głosowania
korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m
st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada
2014
 Zarzadzenie 0050 182 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-13 15:23:36.

Zobacz:
 2014 .  2010 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2014-10-13 15:23:36
Opublikowane przez: Marek Parys