Uchwała nr 234/XXV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podziału
Miasta Kalety na stałe obwody do głosowania
 Uchwala 234 XXV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-07 13:26:33.

Zobacz:
 2014 .  2010 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2014-10-07 13:26:33
Opublikowane przez: Marek Parys