Zarządzenie Nr 0050 173 2014 w sprawie
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczenie urzędowych obwieszczeń i wyborczych
plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz
podania wykazu tych miejsc do publicznej
wiadomości
 Zarzadzenie nr 0050 173 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-06 08:50:56.

Zobacz:
 2014 .  2010 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2014-10-06 08:50:56
Opublikowane przez: Marek Parys