> 2014
Poradnik "Pełnosprawny Wyborca"
2014-11-10 11:01:53
przejdź do strony  ...więcej

Informacja o siedzibie składzie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
2014-10-30 15:30:34
  ...więcej

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
2014-10-29 08:17:36
  ...więcej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Kalety w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-27 19:01:58
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kaletach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-27 18:59:40
  ...więcej

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W KALETACH ORAZ NA BURMISTRZA MIASTA KALETY
2014-10-23 07:54:15
Zobacz kandydatów na burmistrza oraz radnych  ...więcej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta Kalety zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-18 00:00:52
  ...więcej

Obwieszenie Burmistrza Miasta Kalety o numerach i granicach obwodów głosowania
2014-10-14 15:13:02
  ...więcej

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
2014-10-14 08:58:16
ZOBACZ WIĘCEJ  ...więcej

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014
2014-10-13 15:23:36
  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 08 października 2014 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miasta w Kaletach
2014-10-08 14:50:51
  ...więcej

Informacja o siedzibie składzie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach od 10.10.2014 do 17.10.2014
2014-10-07 17:06:26
  ...więcej

Uchwała nr 234/XXV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Miasta Kalety na stałe obwody do głosowania
2014-10-07 13:26:33
  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050 173 2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i wyborczych plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
2014-10-06 08:50:56
  ...więcej

Uchwała Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatycznej obsługi Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
2014-09-30 17:24:35
  ...więcej

Uchwała Nr 2/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
2014-09-30 17:19:45
  ...więcej

Uchwała Nr 1/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach z dnia 25 września 2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
2014-09-30 16:28:23
  ...więcej

Informacja - Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej w Kaletach
2014-09-30 15:17:56
  ...więcej

Informacja o siedzibie, składzie oraz terminach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
2014-09-25 17:08:05
  ...więcej

Postanowienie Nr DKT-7202-1/14 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnej komisji wyborczej
2014-09-23 10:02:59
  ...więcej

Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach
2014-09-17 23:33:52
Zobacz więcej  ...więcej

Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu
2014-09-08 08:59:01
Zobacz więcej  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 4 września 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej sedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
2014-09-05 12:10:10
Zobacz obwieszczenie   ...więcej

Edytor dokumentów dotyczących zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
2014-09-04 11:57:34
Przejdź do edytora  ...więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014-08-27 09:46:48
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji  ...więcej

Wyjaśnienia i informacje Państwowej Komisji Wyborczej
2014-08-27 08:51:00
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej  ...więcej

Kodeks wyborczy
2014-08-27 08:50:11
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę)   ...więcej

Zgłaszanie kandydatów
2014-08-27 08:48:54
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów  ...więcej

Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
2014-08-27 08:11:49
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listop  ...więcej

Kalendarz wyborczy
2014-08-27 08:09:52
KALENDARZ WYBORCZY       Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej12do dnia 7 września 2014 r.- podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich grani  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 30
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl