INFORMACJA dla wyborców obwodu głosowania nr 3 w Kaletach - Jedrysku
2014-05-22 07:51:17
INFORMACJA dla wyborców obwodu głosowania nr 3 w Kaletach - Jedrysku Urząd Miejski w Kaletach informuje, że wejście do lokalu wyborczego w byłym Zespole Szkół w Kaletach ul. Ks. Rogowskiego nr 43 (sala gimnastyczna) będzie czyn  ...więcej

Ogłoszenie
2014-05-07 13:08:12
Urząd Miejski w Kaletach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) wyborcy niepełnosprawni, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w wyborach posłów   ...więcej

Ogłoszenie
2014-05-07 13:06:44
Urząd Miejski w Kaletach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) wyborcy przebywający czasowo na obszarze miasta (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyb  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050 81 2014 Burmistrza Miasta Kalety w sprawie powołania 5 obwodowych komisji wyborczych w kaletach do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014
2014-05-07 13:02:58
  ...więcej

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
2014-04-17 13:41:30
Członków obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach do dnia 2 maja 2014 r.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 15 kwietnia 2014 r. o numerach o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz o siedzibie obwodowej komisji wyborczej właściwej do głosowania korespondencyjnego
2014-04-17 12:24:58
  ...więcej

Zarządzenie 0050.68.2014 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 14 kwietnia 2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014
2014-04-17 12:22:22
  ...więcej

Zarządzenie nr 0050 64 2014 Burmistrza Miasta Kalety w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Kalety miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014
2014-04-11 14:11:10
  ...więcej

USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (wyciąg)
2014-03-13 13:11:54
  ...więcej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
2014-03-13 13:09:28
Zobacz więcej   ...więcej

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnie niami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
2014-03-13 13:08:07
Zobacz treść informacji  ...więcej

Serwis Informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej dot. Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
2014-03-12 12:04:00
Przejdź do serwisu    ...więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
2014-03-10 14:43:46
  ...więcej

Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2014-03-10 14:42:03
Zobacz treść postanowienia  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14