Odpis z księgi stanu cywilnego
2013-06-14 13:25:51
  ...więcej

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO/ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO
2013-06-14 13:23:42
  ...więcej

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
2013-06-14 13:22:48
  ...więcej

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
2013-06-14 13:21:58
  ...więcej

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
2013-06-14 13:21:22
  ...więcej

WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO
2013-06-14 13:20:23
  ...więcej

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
2013-06-14 13:19:34
  ...więcej

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
2013-06-14 13:14:45
  ...więcej

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
2013-06-14 13:14:18
  ...więcej

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW(A) LUB (I) KRZEWÓW
2013-06-14 13:13:22
WNIOSEK - ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW(A) LUB (I) KRZEWÓW    ...więcej

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO POSESJI DO CELÓW MELDUNKOWYCH
2013-06-14 13:12:06
  ...więcej

WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NA TERENIE MIASTA KALETY
2013-06-14 13:08:52
  ...więcej

Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów
2013-06-14 13:06:14
  ...więcej

Dodatki mieszkaniowe
2013-06-14 13:05:23
  ...więcej

Najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego
2013-06-14 13:05:02
  ...więcej

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2013-06-14 13:04:34
  ...więcej

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Kalety
2013-05-31 15:19:02
  ...więcej

PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
2013-05-31 15:10:27
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2013-05-31 14:46:44
  ...więcej

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE (nie dotyczy cudzoziemców)
2013-05-31 14:46:08
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 51
poprzednie     następne