Karty usług

Karty usług

WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wniosek - [Karta uslug Nr WSSA 1611 001 2013].pdf

 
Karta uslug Nr WSSA 1611 001 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:11:22.
WYMELDOWANIE NA WNIOSEK STRONY LUB ANULOWANIE
ZAMELDOWANIA
 
Karta uslug Nr WSSA 1611 002 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:12:27.
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY LUB
CZASOWY
 
Karta uslug Nr WSSA 1611 003 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:13:12.
WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO
TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE
 
Karta uslug Nr WSSA 1611 004 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:13:44 | Data modyfikacji: 2013-05-31 14:14:05.
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W ROKU UBIEGŁYM

Wniosek - [Karta uslug Nr WSSA 1611 005 2013].pdf

 
Karta uslug Nr WSSA 1611 005 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:15:03 | Data modyfikacji: 2013-05-31 14:14:05.
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZAWIERAJĄCYCH DO 4,5% ALKOHOLU ORAZ NA PIWO,
POWYŻEJ 4,5% DO 18 % ALKOHOLU ORAZ POWYŻEJ 18%
ALKOHOLU PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W MIEJSCU
LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

Wniosek - [Karta uslug Nr WSSA 1611 006 2013].pdf

 
Karta uslug Nr WSSA 1611 006 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:42:46 | Data modyfikacji: 2013-05-31 14:14:05.
ZGŁOSZENIE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I
INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
Karta uslug Nr WSSA 1611 007 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:43:22 | Data modyfikacji: 2013-05-31 14:14:05.
ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EDWIDENCJI I INFORMACJI
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
Karta uslug Nr WSSA 1611 008 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:43:59 | Data modyfikacji: 2013-05-31 14:14:05.
ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
 
Karta uslug Nr WSSA 1611 009 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:44:41 | Data modyfikacji: 2013-05-31 14:14:05.
GŁOSZENIE WZNOWIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
 
Karta uslug Nr WSSA 1611 010 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:45:06 | Data modyfikacji: 2013-05-31 14:14:05.
UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH
 
Karta uslug Nr WSSA 1611 011 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:45:30 | Data modyfikacji: 2013-05-31 14:14:05.
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY TRWAJĄCY
PONAD 3 MIESIĄCE (nie dotyczy cudzoziemców)
 
Karta uslug Nr WSSA 1611 012 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:46:08 | Data modyfikacji: 2013-05-31 14:14:05.
ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
Karta uslug Nr WSSA 1611 013 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:46:44 | Data modyfikacji: 2013-05-31 14:14:05.
PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Karta uslugi WOŚiN.1611.005.2015.pdf

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO[1].pdf

 
Wyciag z ustawy o systemie oswiaty.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 15:10:27 | Data modyfikacji: 2013-05-31 14:14:05.
Wpis do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta
Kalety

Karta uslug Nr WOLiGL 1611 006 2013.pdf

Wniosek o wpis do rejestru zalacznik nr 1.doc

 
Oswiadczenie o spelnieniu wymagan zalacznik nr 2.doc

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-31 15:19:02 | Data modyfikacji: 2013-05-31 14:14:05.
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianego pracownika

Karta uslug WOSiN.1611.001.2015.pdf

Wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia WOSiN.1611.001.2015.docx

Oswiadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis WOSiN.1611.001.2015.docx

Oswiadczenie o wielkosci otrzymanej pomocy de minimis WOSiN.1611.001.2015.docx

Zawiadomienie o zawarciu umowy z mlodocianym pracownikiem WOSiN.1611.001.2015.docx

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis WOSiN.1611.001.2015.pdf.xlsx

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:04:34 | Data modyfikacji: 2015-10-01 15:06:42.
Najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego
 
Karta uslug WOLiGL 1611 002 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:05:02 | Data modyfikacji: 2015-10-01 15:06:42.
Dodatki mieszkaniowe

Wniosek [1] - [Karta uslug WOLiGL 1611 003 2013].pdf

Wniosek [2] - [Karta uslug WOLiGL 1611 003 2013].pdf

Wniosek [3] - [Karta uslug WOLiGL 1611 003 2013].pdf

Wniosek [4] - [Karta uslug WOLiGL 1611 003 2013].pdf

 
Karta uslug WOLiGL 1611 003 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:05:23 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:10:34.
Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla
najzdolniejszych uczniów i studentów

Wniosek - [Karta uslug WOLiGL 1611 004 2013].pdf

 
Karta uslug WOLiGL 1611 004 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:06:14 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:10:34.
WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
DROGI GMINNEJ NA TERENIE MIASTA KALETY

Karta uslug Nr WSiRG 1611 001 2013.pdf

 
wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:08:52 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:10:34.
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO POSESJI DO CELÓW
MELDUNKOWYCH

Karta uslug Nr WSiRG 1611 002 2013.pdf

 
wniosek o ustalenie numeru porzadkowego.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:12:06 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:10:34.
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW(A) LUB (I) KRZEWÓW

WNIOSEK - ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW(A) LUB (I) KRZEWÓW  

 
Karta uslug Nr WSiRG 1611 003 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:13:22 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:50:37.
SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
 
Karta uslug Nr WSiRG 1611 004 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:14:18 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:50:37.
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Karta uslug Nr WSiRG 1611 005 2013.pdf

 
Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach .pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:14:45 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:15:39.
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Wniosek - [Karta uslug Nr WSiRG 1611 006 2013].pdf

 
Karta uslug Nr WSiRG 1611 006 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:19:34 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:15:39.
WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO

Wniosek - [Karta uslug Nr WSiRG 1611 007 2013].pdf

 
Karta uslug Nr WSiRG 1611 007 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:20:23 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:15:39.
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wniosek - [Karta uslug Nr WSiRG 1611 008 2013].pdf

 
Karta uslug Nr WSiRG 1611 008 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:21:22 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:15:39.
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Wniosek - [Karta uslug Nr WSiRG 1611 009 2013].pdf

 
Karta uslug Nr WSiRG 1611 009 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:21:58 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:15:39.
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Wniosek - Karta uslug Nr WSiRG 1611 010 2013.pdf

 
Karta uslug Nr WSiRG 1611 010 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:22:48 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:15:39.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO/ STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO

Wniosek - [Karta uslug Nr WSiRG 1611 011 2013].pdf

 
Karta uslug Nr WSiRG 1611 011 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:23:42 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:15:39.
Odpis z księgi stanu cywilnego

Wniosek [Karta uslug Nr WSSA 1611 014 2013].pdf

 
Karta uslug Nr WSSA 1611 014 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:25:51 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:15:39.
Zgłoszenie urodzenia dziecka
 
Karta uslug Nr WSSA 1611 015 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:26:16 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:15:39.
Zgłoszenie zgonu
 
Karta uslug Nr WSSA 1611 016 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:26:41 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:15:39.
Administracyjna zmiana imienia i nazwiska

Karta uslug Nr WSSA 1611 017 2013.pdf

 
ankieta [Karta uslug Nr WSSA 1611 017 2013].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:27:17 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:15:39.
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
 
Karta uslug Nr WSSA 1611 018 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-14 13:28:16 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:15:39.
Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania,
zgłoszenie korekty wymiarupodatku od
nieruchomości, zgłoszenie zbycia

Karta uslug Nr WFB 1611 001 2015.pdf

Zalacznik 1 - [Karta uslug Nr WFB.1611.001.2015].pdf

Zalacznik 2 - [Karta uslug Nr WFB.1611.001.2015].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:40:01 | Data modyfikacji: 2015-09-17 15:18:19.
Zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania,
zgłoszenie korekty wymiaru podatku rolnego,
zgłoszenie zbycia

Karta uslug Nr WFB 1611 002 2015.pdf

Zalacznik 1 - [Karta uslug Nr WFB.1611.002.2015].pdf

Zalacznik 2 - [Karta uslug Nr WFB.1611.002.2015].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:42:59 | Data modyfikacji: 2015-09-17 15:21:00.
Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania,
zgłoszenie korekty wymiaru podatku lesnego,
zgłoszenie sprzedaży

Karta uslug Nr WFB 1611 003 2015.pdf

Zalacznik 1 - [Karta uslug Nr WFB.1611.003.2015].pdf

Zalacznik 2 - [Karta uslug Nr WFB.1611.003.2015].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:47:12 | Data modyfikacji: 2015-09-17 15:24:12.
Zgłoszenie środka transportowego do
opodatkowania i ustalenia wymiaru podatku od
środków transportowych

Karta uslug Nr WFB 1611 004 2015.pdf

Zalacznik 1 - [Karta uslug Nr WFB.1611.004.2015].pdf

Zalacznik 2 - [Karta uslug Nr WFB.1611.004.2015].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:51:02 | Data modyfikacji: 2015-09-17 15:28:04.
Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych

Karta uslug Nr WFB 1611 005 2015.pdf

Zalacznik 1 - [Karta uslug Nr WFB.1611.005.2015].pdf

Zalacznik 2 - [Karta uslug Nr WFB.1611.005.2015].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:53:15 | Data modyfikacji: 2015-09-17 14:41:44.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Karta uslug Nr WFB 1611 006 2015.pdf

Zalacznik - [Karta uslug Nr WFB.1611.006.2015].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:55:19 | Data modyfikacji: 2015-09-17 15:07:36.
Zwrot nadpłaty w podatku i zwrot opłaty
skarbowej

Karta uslug Nr WFB 1611 007 2015.pdf

Zalacznik 1 - [Karta uslug Nr WFB.1611.007.2015].pdf

Zalacznik 2 - [Karta uslug Nr WFB.1611.007.2015].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:57:19 | Data modyfikacji: 2015-09-30 09:26:43.
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
lub stwierdzające stan zaległości oraz innych
zaświadczeń

Karta uslug Nr WFB 1611 008 2015.pdf

Zalacznik 1 - [Karta uslug Nr WFB.1611.008.2015].pdf

Zalacznik 2 - [Karta uslug Nr WFB.1611.008.2015].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:58:51 | Data modyfikacji: 2015-09-30 09:25:17.
Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:58:51
Data modyfikacji: 2015-09-30 09:25:17
Opublikowane przez: Marek Parys
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl