Bilansy rachunki zysków i strat

Bilansy rachunki zysków i strat

Bilans z wykonania budżetu państwa jednostki
samorządu terytorialnego sporządzony na dzień
31.12.2011
 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:38:33.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego sporządzone na dzień
31.12.2011
 
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:39:37.
Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:39:37
Opublikowane przez: Marek Parys
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl