> Rok 2012

Rok 2012

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012
rok
 
Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu za 2012 rok.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-08-11 13:03:06.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2015-08-11 13:03:06
Opublikowane przez: Marek Parys
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl