Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu miasta Kalety na 2019 rok sfinansowania
deficytu projekcie WPF

Opinia RIO budżet 2019 [uchwala 193 194 194 195 2018].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:41:53.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu miasta Kalety na 2018 rok sfinansowania
deficytu projekcie WPF

Opinia RIO proj budżet 2018 [uchwala 211_2017].pdf

Opinia RIO deficyt[uchwala 212 2017].pdf

Opinia RIO proj WPF [uchwala 2132017].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:43:04.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu miasta Kalety na 2017 rok
 Opinia RIO budżet 2017 [uchwala 307 i 308 2016].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-19 13:41:54.
Opinia o projekcie budżetu Miasta Kalety na 2011
rok
 Opinia o projekcie budżetu Miasta Kalety na 2011 rok.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-01-10 08:56:04 | Data modyfikacji: 2012-05-09 10:49:29.
Data wprowadzenia: 2011-01-10 08:56:04
Data modyfikacji: 2012-05-09 10:49:29
Opublikowane przez: Marek Parys