> Kadencja 2010 - 2014
Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 57 2015 do 0050 70 2015
2015-05-08 15:03:54
POBIERZ - Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 57 2015 do 0050 70 2015.zip Zarządzenie Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.ZARZĄDZENIE NR 0050  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 190 2014 do 0050 204 2014
2014-12-18 10:36:45
Pobierz - Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 191 2014 do 0050 204 2014.zip ZARZĄDZENIE NR 0050.190.2014 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z teren&oa  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 149 2014 do 0050 189 2014
2014-11-10 15:27:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2014 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2014 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 14 sierpnia 2014 r.   ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 140 2014 do 0050 148 2014
2014-10-03 14:48:34
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 140 2014 do 0050 148 2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2014 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2014 rok Zarz  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 129 2014 do 0050 139 2014
2014-07-25 13:03:24
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 129 2014 do 0050 139 2014 Zarządzenie nr 0050.129.2014 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Kalety z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie: aktualizacji dokumentacji „Planowych działań   ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr od Nr 0050 107 2014 do 0050 128 2014
2014-07-11 14:48:42
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.107.2014 do  0050.128.2014 Zarządzenie Nr 0050.107.2014 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu kanalizacji i wody ZARZ  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr od Nr 0050 70 2014 do 0050 106 2014
2014-06-05 13:19:54
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr od Nr 0050 70 2014 do 0050 106 2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2014 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 22 kwietnia 2014 roku  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadze  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 45 2014 do 0050 69 2014
2014-05-28 14:26:37
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 45 2014 do 0050 69 2014 Zarządzenie Nr 0050.45.2014 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezciężarowe zbycie nieruchomości. Zarządzenie Nr 0050  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.17.2014 do Nr 0050.44.2014
2014-03-14 14:59:29
  POBIERZ - Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.17.2014 do Nr 0050.40.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku BURMISTRZA MIASTA KALETY w sprawie umorzenia zaległoszci czynszowych i odsetek ZARZĄDZENIE NR 0  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.01.2014 do Nr 0050.16.2014
2014-02-07 15:28:01
Zarządzenie 0050.01.2014 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.   Zarządzenie Burmistrza Miasta Kalety Nr 0050.02.2014 z dnia 2 styc  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.180.2013 do Nr 0050.200.2013
2014-01-31 11:35:13
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.180.2013 do Nr 0050.200.2013 ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2013 rok. ZARZĄDZENIE Nr 00  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.139.2013 do Nr 0050.179.2013
2013-12-17 14:43:20
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.139.2013 do Nr 0050.179.2013.zip Zarządzenie nr 0050.139.2013 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 20.09.2013 Dotyczące korzystania z oprogramowania Zarządzenie nr 0050.140.2013 Burmistrza   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.132.2013 do Nr 0050.138.2013
2013-09-17 09:26:07
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.132.2013 do Nr 0050.138.2013 ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2013 rok.ZARZĄDZENIE Nr 0050.1  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.123.2013 do Nr 0050.131.2013
2013-09-16 15:29:14
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.123.2013 do Nr 0050.131.2013 Zarządzenie nr 0050.123.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2013 rok.Zarządzenie Nr 0050.12  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.114.2013 do Nr 0050.122.2013
2013-08-19 08:49:35
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrz Miasta Kalety od nr 0050 114 2013 do 0050 122 2013.zip ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2013 rok ZARZĄDZEN  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.104.2013 do Nr 0050.113.2013
2013-07-26 14:24:51
  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od nr 0050.87.2013 do nr 0050.103.2013
2013-07-05 14:26:37
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od nr 0050.87.2013 do nr 0050.103.2013   ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2013 rok.   ZARZĄD  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od nr 0050.71.2013 do nr 0050.86.2013
2013-06-07 14:59:10
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.71.2013 do 0050.86.2013 ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2013 rok. ZARZĄDZENIE Nr 0050.73.2013   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od nr 0050.59.2013 do nr 0050.70.2013
2013-05-10 14:39:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2013 rok. ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.54.2013 do 0050.58.2013
2013-04-19 19:02:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian planu budżetu Miasta Kalety na 2013 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian planu dochod  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.41.2013 do 0050.53.2013
2013-04-05 14:40:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY Z DNIA 15.03.2013 R. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kalety  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.26.2013 do 0050.40.2013
2013-03-15 14:57:08
Zarządzenie Nr 0050.26.2013 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 53/37/2011 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 1 marca 2011r.   Zarządzenie Nr 0050.27.2013 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 21.02.2  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.8.2013 do 0050.25.2013
2013-02-19 13:11:17
Zarządzenie Nr 0050.8.2013 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: upowszechnianie kultury fizycznej   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.1.2013 do 0050.7.2013
2013-01-11 14:00:52
Zarządzenie nr 0050.1.2013 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 3 stycznia 2013 r. W sprawie- ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Kalety oraz powołania Komisji Przetargowej. Zarządzen  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.193.2012 do 0050.214.2012
2013-01-11 13:59:59
Zarządzenie nr 0050.193.2012 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2012 rok. Zarządzenie Nr 0050.194.2012 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 6 grudnia 2012 r. w spra  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.186.2012 do 0050.192.2012
2012-12-07 15:33:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.186.2012 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w rozkładzie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Kaletach w miesiącu grudniu 2012 r. Zarządzenie 0050.187.2012. Burmistrza Miasta Kalety z dnia 27   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.180.2012 do 0050.185.2012
2012-11-22 15:32:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.180.2012 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2025 oraz projektu uchwały budżetowej na 2013 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.18  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.164.2012 do Nr 0050.177.2012
2012-11-16 14:17:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2012 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2012 rok.   ZARZĄDZENIE Nr 0050.165.2012 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 17 października 2012 r. w sprawi  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.143.2012 do 0050.163.2012
2012-10-19 15:06:19
Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Miasta w Kaletach z dnia 4 września 2012 r. w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych i odsetek.   ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2012 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmian  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od nr 0050.103.2012 do nr 0050.142.2012
2012-09-07 14:56:57
Zarządzenie Nr 0050.103.2012 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezciężarowe zbycie nieruchomości. Zarządzenie Nr 0050.104.2012 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.88.2012 do Nr 0050.102.2012
2012-07-09 11:21:53
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.88.2012 do 0050.102.2012   Zarządzenie Nr 0050.88.2012 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.51.2012 do Nr 0050.87.2012
2012-06-15 14:55:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2012 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 12 kwietnia 2012 r. sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodu służbowego, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw.   Zarządzenie Nr 0050.52.20  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 22/2012 do Nr 0050.50.2012
2012-06-13 15:25:55
ZARZĄDZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2012 rok.   ZARZĄDZENIE Nr 23/2012 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Ka  ...więcej

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kalety od Nr 13/2012 do Nr 21/2012
2012-05-30 12:14:19
Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 31.01.2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieki nad bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2012r. ZARZĄDZENIE NR 14/2012 BUR  ...więcej

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kalety od Nr 1/2012 do 12/2012
2012-02-01 11:51:12
Zarządzenie Burmistrza Miasta Kalety Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego na wynajem miejskich lokali użytkowych. Zarządzenie Burmistrza Miasta Kalety Nr 3/2012 z   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 197/181/2011 do Nr 229/213/2011
2012-01-31 15:07:22
ZARZĄDZENIE Nr 197/181/2011 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 rok. ZARZĄDZENIE NR 198/182/2011 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian planu doc  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od 158 142 2011 do 196 180 2011
2011-12-02 14:40:30
Zarządzenie Nr 158/142/2011 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 31 sierpnia 2011 r. sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   ZARZĄDZENIE Nr 159/143/2011 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 1 wrze  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od 136 120 2011 do 157 141 2011
2011-08-31 09:20:25
ZARZĄDZENIE Nr 136/120/2011 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie korekty Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety Nr 135/119/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 rok.   ZARZĄDZENIE Nr  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od 131 115 2011 do 135 119 2011
2011-08-02 08:03:16
ZARZĄDZENIE NR 131/115/2011 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłowienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kaletach. ZARZĄDZENIE NR 133/117/2011 BURMIST  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od 103 87 2010 do 130 114 2011
2011-07-21 15:49:35
Zarządzenie Nr 103/87/2011 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety, obniżenia ceny do II p  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od numeru 64 48 2011 do 102 86 2011
2011-06-08 12:56:08
ZARZĄDZENIE Nr 64/48/2011 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 rok. ZARZĄDZENIE Nr 65/49/2011 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 29 13 2011 do 62 46 2011
2011-03-18 12:00:33
Zarządzenie  Nr 29/13/2011 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 457/97/2010. Zarządzenie  Nr 31/15/2011 Burmistrza Miasta Kalety  z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budżetu   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od 01/160/2010 do 27/11/2011
2011-01-25 14:20:03
Zarządzenie Nr 01/160/2010 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2010 rok.   Zarządzenie Nr 02/161/2010 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zm  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 43
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl