Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 57 2015 do 0050 70 2015
2015-05-08 15:03:54
POBIERZ - Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 57 2015 do 0050 70 2015.zip Zarządzenie Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.ZARZĄDZENIE NR 0050  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 190 2014 do 0050 204 2014
2014-12-18 10:36:45
Pobierz - Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 191 2014 do 0050 204 2014.zip ZARZĄDZENIE NR 0050.190.2014 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z teren&oa  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 149 2014 do 0050 189 2014
2014-11-10 15:27:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2014 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2014 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 14 sierpnia 2014 r.   ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 140 2014 do 0050 148 2014
2014-10-03 14:48:34
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 140 2014 do 0050 148 2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2014 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2014 rok Zarz  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 129 2014 do 0050 139 2014
2014-07-25 13:03:24
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 129 2014 do 0050 139 2014 Zarządzenie nr 0050.129.2014 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Kalety z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie: aktualizacji dokumentacji „Planowych działań   ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr od Nr 0050 107 2014 do 0050 128 2014
2014-07-11 14:48:42
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.107.2014 do  0050.128.2014 Zarządzenie Nr 0050.107.2014 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu kanalizacji i wody ZARZ  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr od Nr 0050 70 2014 do 0050 106 2014
2014-06-05 13:19:54
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr od Nr 0050 70 2014 do 0050 106 2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2014 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 22 kwietnia 2014 roku  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadze  ...więcej

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 45 2014 do 0050 69 2014
2014-05-28 14:26:37
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 45 2014 do 0050 69 2014 Zarządzenie Nr 0050.45.2014 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezciężarowe zbycie nieruchomości. Zarządzenie Nr 0050  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.17.2014 do Nr 0050.44.2014
2014-03-14 14:59:29
  POBIERZ - Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.17.2014 do Nr 0050.40.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku BURMISTRZA MIASTA KALETY w sprawie umorzenia zaległoszci czynszowych i odsetek ZARZĄDZENIE NR 0  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.01.2014 do Nr 0050.16.2014
2014-02-07 15:28:01
Zarządzenie 0050.01.2014 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.   Zarządzenie Burmistrza Miasta Kalety Nr 0050.02.2014 z dnia 2 styc  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.180.2013 do Nr 0050.200.2013
2014-01-31 11:35:13
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.180.2013 do Nr 0050.200.2013 ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2013 rok. ZARZĄDZENIE Nr 00  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.139.2013 do Nr 0050.179.2013
2013-12-17 14:43:20
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.139.2013 do Nr 0050.179.2013.zip Zarządzenie nr 0050.139.2013 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 20.09.2013 Dotyczące korzystania z oprogramowania Zarządzenie nr 0050.140.2013 Burmistrza   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.132.2013 do Nr 0050.138.2013
2013-09-17 09:26:07
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.132.2013 do Nr 0050.138.2013 ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2013 rok.ZARZĄDZENIE Nr 0050.1  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.123.2013 do Nr 0050.131.2013
2013-09-16 15:29:14
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.123.2013 do Nr 0050.131.2013 Zarządzenie nr 0050.123.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2013 rok.Zarządzenie Nr 0050.12  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.114.2013 do Nr 0050.122.2013
2013-08-19 08:49:35
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrz Miasta Kalety od nr 0050 114 2013 do 0050 122 2013.zip ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2013 rok ZARZĄDZEN  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.104.2013 do Nr 0050.113.2013
2013-07-26 14:24:51
  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od nr 0050.87.2013 do nr 0050.103.2013
2013-07-05 14:26:37
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od nr 0050.87.2013 do nr 0050.103.2013   ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2013 rok.   ZARZĄD  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od nr 0050.71.2013 do nr 0050.86.2013
2013-06-07 14:59:10
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.71.2013 do 0050.86.2013 ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2013 rok. ZARZĄDZENIE Nr 0050.73.2013   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od nr 0050.59.2013 do nr 0050.70.2013
2013-05-10 14:39:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2013 rok. ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050.54.2013 do 0050.58.2013
2013-04-19 19:02:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian planu budżetu Miasta Kalety na 2013 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2013 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian planu dochod  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 43
następne