Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał
2021 roku

Rb_27S_[II_kw_2021].pdf

Rb_28S_[II_kw_2021].pdf

Rb_28NWS_[II_kw_2021].pdf

Rb_N_[II_kw_2021].pdf

Rb_NDS_[II_kw_2021].pdf

Rb_Z_[II_kw_2021].pdf

Rb_Z_[II_kw_2021]_KOREKTA.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-08-17 08:00:51.
Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał
2021 roku

Rb_27S_[Ikw_2021].pdf

Rb_28nws_[Ikw_2021].pdf

Rb_28S_[Ikw_2021].pdf

Rb_N_[Ikw_2021].pdf

Rb_NDS_[Ikw_2021].pdf

Rb_Z_[Ikw_2021].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-05-06 11:20:04.
Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał
2020 roku - roczne

Rb-27s_[IV_2020_roczne].pdf

Rb-28s_[IV_2020_roczne].pdf

Rb-N_[IV_2020_roczne].pdf

Rb-NDS_[IV_2020_roczne].pdf

Rb-Z_[IV_2020_roczne].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-03-09 15:18:18 | Data modyfikacji: 2021-03-09 15:20:27.
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał
2020 roku

Rb-27S_[III_KW2020].pdf

Rb-28S_[III_KW2020].pdf

Rb-N_[III_KW2020].pdf

Rb-NDS_[III_KW2020].pdf

Rb-Z_[III_KW2020].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:06:11.
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał
2020 roku

Rb-27s_[II_KW2020].pdf

Rb-28s_[II_KW2020].pdf

Rb-N_[II_KW2020].pdf

Rb-NDS_[II_KW2020].pdf

Rb-Z_[II_KW2020].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-08-17 11:18:42.
Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał
2020 roku

Rb-27s_[I_KW2020].pdf

Rb-28s_[I_KW2020].pdf

Rb-N_[I_KW2020].pdf

Rb-NDS_[I_KW2020].pdf

Rb-Z[I_KW2020].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-08-17 11:13:23.
Sprawozdania z wykonania budżetu od początku
roku do 31 grudnia 2019 r.

Rb N za 2019.pdf

Rb 27s za 2019.pdf

Rb 28s 2019.pdf

Rb NDS za 2019.pdf

Rb Z za 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-03-11 10:14:40 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:17:40.
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał
2019 roku

27S-III KW 2019.pdf

28S-III KW 2019.pdf

Rb N III KW 2019.pdf

Rb NDS III KW 2019.pdf

Rb Z III KW 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-05 13:09:08.
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał
2019 roku

27S-II KW 2019.pdf

28S-II KW 2019.pdf

Rb N II KW 2019.pdf

Rb NDS II KW 2019.pdf

Rb Z II KW 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-05 13:09:03.
Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał
2019 r.

Sprawozdanie RB 27S I KW 2019.pdf

Sprawozdanie RB 28S I KW 2019.pdf

Sprawozdanie RB NDS I KW 2019.pdf

Sprawozdanie RB Z I KW 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 13:43:20.
Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał
2018 r.

Sprawozdanie RB 27S IV KW 2018.pdf

Sprawozdanie RB 28S IV KW 2018.pdf

Sprawozdanie RB NDS IV KW 2018.pdf

Sprawozdanie RB Z IV KW 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 13:38:55.
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał
2018 r.
 Sprawozdanie RBN i RBZ III kw 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-10-16 11:32:55.
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał
2018 r.

Rb-27S II kw 2018.pdf

Rb-28S II kw 2018.pdf

Rb-NDS II kw 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-07-26 13:15:59.
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał
2017 r.

Rb-27s III kw 2017.pdf

Rb-28s III kw 2017.pdf

Rb-N III kw 2017.pdf

Rb-NDS III kw 2017.pdf

Rb-Z III kw 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:51:32.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2014 rok
 Sprawozdanie finasowe za 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-05-05 14:29:01.
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
Okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
30.06.2014 r.

Rb - 27 s.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-08-06 10:32:51 | Data modyfikacji: 2014-08-06 10:43:24.
Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o
nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego
 Rb-NDS 31122011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-03 08:35:26.
Roczne sprawozdanie Rb - 27s z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki Samorządu
Terytorialnego
 Rb-27s.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-03 08:31:10.
Sprawozdania RB z wykonanabudżetu za 2011 rok

Rb-27S korekta1.pdf

 Sprawozdania roczne z wykonania budzetu 2011 (RB).rar

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-02-23 15:51:08.
Pozytywna opinia o przedłozonej przez Burmistrza
Miasta Kalety informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2011

Uchwała RIO 2011.pdf

 opinia RIO 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-09-27 09:44:49 | Data modyfikacji: 2011-09-27 09:45:25.
Sprawozdania RB za okres od początku roku do 30
czerwca 2011

Rb-28S.pdf

Rb-N.pdf

Rb-NDS.pdf

Rb-Z.pdf

Korekta Rb-Z.pdf

Rb-27s korekta.pdf

Rb-N korekta.pdf

 Rb-27S.pdf

Opublikowane przez: marek Strzebinczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-25 10:58:36 | Data modyfikacji: 2011-08-04 10:17:23.
Sprawozdania RB za okres od początku roku do dnia
31 grudnia roku 2010
 Sprwozdania RB 2010.rar

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-04-21 14:03:25 | Data modyfikacji: 2011-04-21 14:04:03.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA Budżetu Miasta
Kalety za 2010 rok
 Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-04-21 13:43:10.
Opinia oraz uchwała RIO o możliwości spłaty
przez miasto Kalety pożyczki zaciągniętej z
NFOŚiGW

uchwała w sprawie spłaty pożyczki.pdf

 Opinia w sprawie spłaty pożyczki.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-04-21 13:41:17.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego 2011 Miasta Kalety
 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 2011 Miasta Kalety.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-07 08:19:47.
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
KALETY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KALETY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-10-27 21:54:55.
Sprawozdania RB za II i III kwartał 2010 roku
 Sprawozdania RB za II i III kwartał 2010 roku.rar

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-10-27 21:49:52.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
KALETY ZA 2009 ROK
 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KALETY ZA 2009 ROK

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-10-27 21:49:12.

Zobacz:
   Rok 2010
   Rok 2011
   Rok 2012
   Rok 2013
   Rok 2014
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
Data wprowadzenia: 2010-10-27 21:49:12
Opublikowane przez: Marek Parys