Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 31 października 2018 r. sygn. WSiRG.6220.1.18.2017.2018.TG w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 30 października 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Drutarnia 2” metodą odkrywkową na działce 209/13 położonej w Kaletach, k.m.1 Drutarnia, obręb Kalety
2018-10-31 15:04:22
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2018-10-26 11:00:07
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 351
2018-10-23 13:56:45
O G Ł O S Z E N I E W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzi  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2018-10-16 09:20:11
Burmistrz MIasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego naje  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uproszczonego planu urządania lasów stanowiących własność osób fizycznych
2018-09-21 09:35:26
  ...więcej

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
2018-09-18 07:39:45
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego i ul  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wlglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 350.
2018-09-05 08:10:04
O G Ł O S Z E N I E W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie  ...więcej

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Kalety w 2018 roku pod nazwą: "Stworzenie warunków uprawiania sportu masowego poprzez budowę toru rolkowego"
2018-08-16 14:54:47
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 sierpnia 2018 r. dotyczące zawiadomienia stron o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-08-13 09:17:30
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 25.07.2018 r. o symbolu M.6220.3.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmianie sposobu użytkowania hal nr 1 i nr 3, wiaty nr 2 oraz budowie wiaty nr 6, kontenera sortowni nr 7, hali przerobu odpadów nr 4 oraz hali magazynowej nr 5 na potrzeby przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Bogaccy Sp. z o.o. w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2a na działkach: 96/22, 261/22, 257/22, 102/22, 192/22, 59/22, 134/22”
2018-07-30 15:57:53
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 25.07.2018 r. o symbolu M.6220.11.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu na działkach: 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94, 436/97, 1975/97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97 oraz 437/97 w Kaletach” oraz wniesieniu odwołania od przedmiotowej decyzji.
2018-07-30 15:55:35
  ...więcej

Decyzja z dnia 20.07.2018 r. Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskiego ustalająca realizację oraz stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zmianie sposobu użytkowania hal nr 1 i nr 3, wiaty nr 2 oraz budowie wiaty nr 6, kontenera sortowni nr 7, hali przerobu odpadów nr 4 oraz hali magazynowej nr 5 na potrzeby przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Bogaccy Sp. z o.o. w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2a na działkach: 96/22, 261/22, 257/22, 102/22, 192/22, 59/22, 134/22”
2018-07-27 08:52:16
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Kalety
2018-07-20 08:24:47
  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realziację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
2018-07-16 14:01:36
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Drutarnia 2” metodą odkrywkową na działce nr 209/13 w Kaletach.
2018-07-05 15:10:28
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. dotyczące wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-07-05 09:12:21
  ...więcej

Decyzja z dnia 27.06.2018 r. Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskiego ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu(...)” planowanej na terenie Kalet.
2018-07-02 13:49:05
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży ich najemcom
2018-06-26 12:27:06
Burmistrz Miasta Kalety Informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący zasiedlone lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży ich naje  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące otwartej debaty publicznej w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”
2018-06-14 14:53:58
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na reazliację zadań publicznych z zkresu ochrony i promocji zdrowia 2018
2018-06-13 14:48:16
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 320
poprzednie     następne