Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące wejścia Gminy Kalety w skład związku metropolitalnego
2018-05-14 10:47:20
Miasto Kalety ogłasza konsultacje społeczne dotyczące wejścia Gminy Kalety w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powyższe konsultacje organizowane są w związku z   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śl. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu na działkach: 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94, 436/97, 1975/97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97 oraz 437/97 w Kaletach”
2018-04-26 15:21:55
  ...więcej

Ogłoszenie o pracach taksacyjnych na terenie Miasta Kalety - plany urządzania lasu.
2018-04-03 13:49:01
Informacja w sprawie prac taksacyjnych, które będą wykonywane od kwietnia br. na terenie Miasta Kalety w ramach zadania na zlecenie i koszt Starosty Tarnogórskiego tj. „Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów stano  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2018-04-03 11:08:37
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący lokale użytkowe, położone na parterze budynku przy ul. 1 Maja  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 marca 2018 r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-03-27 10:22:36
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wystąpienia do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w: Chorzowie, Bytomiu, Lublińcu, Częstochowie i Kłobucku oraz do Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w: Poznaniu, Wrocławiu i Gliwicach w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-03-27 10:21:30
  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
2018-03-26 15:31:10
  ...więcej

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładowej stacji paliw w Kaletach na działce o nr 2326/100” realizowanej przez Cabwell Investments Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna 42-660 Kalety ul. Fabryczna 2a.
2018-03-19 09:57:35
  ...więcej

Konsultacje społeczne projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2018 r
2018-02-14 10:39:29
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-02-02 11:53:58
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Kalety w 2018 r.
2018-01-24 12:11:00
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wglądu projektów kart inwentaryzacyjnych oznaczonych numerami 348 i 349
2018-01-24 11:18:35
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach posłecznych Lokalnego Programu Rewitlizacji
2018-01-10 12:37:36
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 10 stycznia do 16 stycznia 2018 r. Uwagi do projektu Lokalnego Programu Rewi  ...więcej

Zawiadomienie z dnia 20 grudnia 2017 r. Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, w sprawie terminu zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu” w Kaletach.
2018-01-04 14:00:19
  ...więcej

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
2017-12-18 13:15:53
Burmistrz Miasta Kaletyinformuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. Żwirki i W  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Kalety w 2018 r.
2017-12-12 12:13:50
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę – przebudowę i zmianę sposobu użytkowania hali magazynowej, przetwarzania i odzysku odpadów metalowych w paczkarce (wdrożenie technologii odzysku odpadów metali) na halę przerobu odpadów metali w Kaletach przy ul. Fabrycznej na działce o numerze ewidencyjnym 93/22.
2017-12-12 07:59:49
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 grudnia 2017 r. znak: WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”
2017-12-08 10:49:24
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 347
2017-12-05 11:29:38
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2018 - 2022.
2017-11-30 08:54:02
OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta ogłasza konsultacje społeczne z zainteresowanymi instytucjami, stowarzyszeniami, mieszkańcami o zasięgu ogólno miejskim projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach, w sprawie przyjęcia wieloletniego programu   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 296
poprzednie     następne