PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KALETY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2014


Informujemy, że na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczony został projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2014 wraz z formularzem, na którym można zgłaszać uwagi do programu (do 26 listopada włącznie).

FORMULARZ ZGLASZANIA OPINII 2014.pdf

 Program wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi 2014 [projekt].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-11-20 14:54:37.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-11-20 14:54:37
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót