Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości
lokalowych, położonych w Kaletach przeznaczonych
do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kalet informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został w dniu 12.11.2013 r. wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, położonych w Kaletach przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. 

 

 

 

Zarządzenie Nr  0050.168.2013

Burmistrza Miasta Kalety z dnia  12 listopada 2013 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości   przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651)

 

zarządza się co następuje: 

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych położonych w Kaletach przy   ul.  Fabrycznej 9   Kalety oznaczonych numerem działki:

 nr 15 o powierzchni 0,3545 ha, KW GL1T/00091915/0.

§ 2.

Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 3.

 Wykaz nieruchomości opisanych w §1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 na okres 21 dni.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zał. nr 1

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

W TRYBIE  PRZETARGU

 

 

Lp.

 

Oznaczenie  nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Wartość rynkowa nieruchomości lokalu wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu (zł.)

Przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza

nieruchomości

(zł.)

  1.

nr działki  15 o powierzchni                  0,03545 ha, KW nr GL1T/00091915/0

lokal  KW nr GL1T/00092778/4

 

 

Lokal mieszkalny nr 6 położony    w Kaletach przy ul. Fabrycznej 9        o pow. użytkowej 75,75 m2 i pow. przynależnej piwnic 15,77 m2 oraz udział w wieczystym użytkowaniu 50822/100.000 części.

 

 

         50 000

 

 

       50 000

 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-11-13 13:33:01 | Data modyfikacji: 2013-11-13 13:34:51.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-11-13 13:33:01
Data modyfikacji: 2013-11-13 13:34:51
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót