Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogloszenie o wykazie nieruchomości gruntowej
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz , położonej w Kaletach - Jędrysku przy ul. Dąbrowskiego, stanowiącej własność Gminy Kalety, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 30 lipca 2013 r. do dnia 19 sierpnia 2013 r.  Zarzadzenie Nr 0050 116 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-30 11:47:58 | Data modyfikacji: 2013-07-30 15:11:59.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-07-30 11:47:58
Data modyfikacji: 2013-07-30 15:11:59
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót