Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie
ustalenia warunków korzystania z wórd zlewni
Małej Panwi
 
obwieszczenie dyrekora Zarz Gosp Wod 15072013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-24 07:39:49.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2013-07-24 07:39:49
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl