Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie
drogi wraz z budową odwodnienia i przebudową
mostu w ciągu drogi 2335 S w miejscowośći
Zielona w gminie Kalety
 
obwieszczenie starosty 15072013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-22 08:21:29.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2013-07-22 08:21:29
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl