Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie w sprwie wykazu nieruchomości
lokalowych, położonych w Kaletach przy ul. 1
Maja przeznaczonych do sprzedaży w trybie
przetargowym

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Kalet informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został w dniu 24.06.2013 r. wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

 

Zarządzenie Nr  0050. 95.2013

Burmistrza Miasta Kalety z dnia 24  czerwca 2013 roku

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości   przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

 

     Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651)

 

zarządza się co następuje: 

                                                                                         § 1.

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych położonych w Kaletach

przy ul. 1 Maja karta mapy 2  Kalety oznaczonych numerem działki: nr 2163/36 o powierzchni

0,0482 ha, KW GL1T/00058112/8.

 

                                                                                        § 2.

 

Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                                        § 3.

Wykaz nieruchomości opisanych w §1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 na okres 21 dni.

 

                                                                                       § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

  

 

 

 

Zał. nr 1

 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

W TRYBIE  PRZETARGU

 

 

Lp.

 

Oznaczenie  nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Wartość rynkowa nieruchomości lokalu wraz z udziałem w prawie własności gruntu (zł.)

Przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza

nieruchomości

(zł.)

  1.

nr działki  2163/36 o         powierzchni 0,0482 ha,                    KW GL1T/00058112/8

 

Lokal mieszkalny nr 7 położony w Kaletach przy ul. 1Maja 68  o pow. użytkowej 49,80 m2 i pow. przynależnej piwnic 5,6 m2 oraz udział 50822/100.000 części  w nieruchomości wspólnej

 

 

         55 000

 

 

       55 000

 

 

 

  Wykaz został wywieszony na okres 6 tygodni

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-26 08:25:20 | Data modyfikacji: 2013-07-08 10:43:04.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-06-26 08:25:20
Data modyfikacji: 2013-07-08 10:43:04
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl