Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o wywieszony wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu
Burmistrz Miasta Kalety
informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. do 2 grudnia 2010 r.
Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 23 grudnia 2010 roku.
Kalety, dnia 10.11.2010 r. 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-11-10 13:23:42.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2010-11-10 13:23:42
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl