Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Informacja o wydaniu decyzji nr
SKO-OS-428-653/4539/13/BL w sprawie umorzenia
postępowania v vsprawie wydania decyzj o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia od nazwą: Budovva Centrum
Badawczcgo-Rozwojowego
 
Informacja o wydaniu decyzji nr SKO_OS_428_653453913BL.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-27 14:56:34 | Data modyfikacji: 2013-05-27 14:59:28.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2013-05-27 14:56:34
Data modyfikacji: 2013-05-27 14:59:28
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl