Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia w 2013 roku

Kalety, dn. 27 maja 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E


 W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2013, wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.58.2013  Burmistrza Miasta Kalety z dnia z dnia 19 kwietnia 2013 r.  rozpatrzyła i przedstawiła do zaopiniowania Burmistrzowi ofertę realizacji zadania publicznego.

 

Burmistrz Miasta Kalety przyznał dotacje na realizację następujących zadań:

Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia

 

Organizacja

Nazwa zadania

Kwota dotacji (w zł)

Fundacja Na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie

 

Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci          w zakresie narażenia środowiskowego na ołów  w gminie Kalety w 2013 roku,

 

Organizacja wyjazdów profilaktyczno – zdrowotnych dzieci w gminie Kalety w 2013 roku.

 

2.000,00 zł

 

 

 

 

4.000,00 zł

 

 
Protokol ochrona i promocja zdrowia 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:03:43 | Data modyfikacji: 2013-05-27 13:47:42.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:03:43
Data modyfikacji: 2013-05-27 13:47:42
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl