Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot.
projektu uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013
– 2017

Burmistrz Miasta ogłasza konsultacje społeczne z zainteresowanymi instytucjami, stowarzyszeniami, mieszkańcami o zasięgu ogólno miejskim projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach, w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 – 2017.


Opinie dotyczące projektu uchwały można wnosić na adres e-mail: sekretariat@kalety.pl oraz w sekretariacie budynku Urzędu Miasta przy ulicy Żwirki i Wigury nr 2 w Kaletach, w terminie od 01 maja 2013 r. do 08 maja 2013 r.


Konsultacje prowadzone są na podstawie Zarządzenia Nr 0050.70.2013 Burmistrza Miasta w Kaletach z dnia 30 kwietnia 2013 r.


Treść zarządzenia oraz projekt uchwały zamieszczony został poniżej.

Projekt uchwaly ws wieloletniego programu gospodarowania mieszk zasobem.pdf

 
Zarzadzenie 0050.70.2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-30 13:18:46 | Data modyfikacji: 2013-04-30 13:20:49.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2013-04-30 13:18:46
Data modyfikacji: 2013-04-30 13:20:49
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl